Công tác học sinh - sinh viên

131. Quyết định về việc thành lập lớp chuyên ngành K48 thuộc khoa Điện tử

133. Quyết định về việc thành lập lớp chuyên ngành K48 thuộc khoa Cơ khí

134. Quyết định về việc thành lập lớp chuyên ngành K48 thuộc khoa Điện

136. Thông báo về lịch trả hồ sơ sinh viên hàng tuần

137. Thông báo V/v: Gia hạn thời gian nộp học phí học kỳ hè năm học 2013-2014