Công tác học sinh - sinh viên

134. Thông báo Kế hoạch tập trung sinh viên đi đào tạo sĩ quan dự bị

135. Công văn V/v đề nghị thanh toán tiền học phí sinh viên các lớp K1KC-HHT; K1-KD-HHT

137. Thông báo V/v: Thu học phí học kỳ hè năm học 2013-2014

138. Công văn V/v Cử nam sinh viên tốt nghiệp đi đào tạo sĩ quan dự bị năm 2014

139. Thông báo Về việc tập trung sinh viên đi đào tạo sĩ quan dự bị năm 2014