Công tác học sinh - sinh viên

123. QĐ v/v xét kỷ luật sinh viên vi phạm quy chế HSSV

124. Chúng ta về trường (K8 và K9)

126. Thông báo về việc sinh hoạt lớp và nghỉ Tết cổ truyền Giáp Ngọ 2014

127. Những hình ảnh về cựu sinh viên K9

128. Thông báo thu tiền Bảo hiểm Y tế năm học 2013-2014

129. Thông báo đôn đốc sinh viên nộp học phí học kỳ 1 năm học 2013-2014