Công tác học sinh - sinh viên

121. Thông báo về lịch trả hồ sơ sinh viên hàng tuần

122. Thông báo V/v: Gia hạn thời gian nộp học phí học kỳ hè năm học 2013-2014

127. Thông báo kết quả học tập môn học GDQP-AN K22-CN5

129. Thông báo kết quả học tập môn học GDQP-AN K22-CN5 (LT)