Công tác học sinh - sinh viên

93. Thông báo về tiêu chuẩn tuyển dụng giảng viên

94. Thông báo về việc đăng ký tham gia giảng dạy môn tiếng Anh

95. Thông báo về việc tổ chức thi kết thúc học phần tiếng Anh cho sinh viên K50

97. Thông báo về việc gia hạn nộp học phí học kỳ 1 năm học 2014-2015

100. Công tác Đào tạo trọng tâm tháng 12 năm 2014 và tháng 1 năm 2015