Công tác học sinh - sinh viên

91. Thông báo lịch khám sức khỏe cho sinh viên K50

94. Công văn về việc cựu sinh viên cung cấp tư liệu phòng truyền thống

95. Thông báo Nộp học phí đợt 2 học kỳ 1 năm học 2014 - 2015

97. Quyết định Về việc hủy khối lượng đăng ký học tập và xóa tên sinh viên

99. Quyết định V/v bổ sung sinh viên khóa K45 vào các lớp sinh hoạt năm học 2014-2015

100. Quyết định V/v thành lập lớp sinh hoạt khóa K45 năm học 2014-2015