Công tác học sinh - sinh viên

4. Thông báo nộp học phí đợt 1 học kỳ 2 năm học 2018- 2019

5. Thông báo học bổng Chính phủ Úc - vòng tuyển chọn năm 2019

6. Thông báo học bổng Chính phủ Úc - vòng tuyển chọn năm 2019

7. Quy định nội dung thu và cấp thẻ BHYT đối với sinh viên năm học 2018 - 2019

8. Thông báo Kế hoạch thu học phí học kỳ 2 năm học 2018 - 2019

9. Quyết định Về việc công nhận tốt nghiệp Đại học chính quy

10. Quyết định Về việc công nhận tốt nghiệp Đại học chính quy