Công tác học sinh - sinh viên

3. Thông báo tuyển dụng nhân sự của Công ty cổ phần xi măng Hạ Long

7. Thông báo V/v gia hạn nộp tiền học phí học kỳ I năm học 2017-2018

8. Thông báo Về việc nộp bằng tốt nghiệp PTTH khóa 52

9. Thông báo Về việc đăng ký dự thi Olympic Toán cấp trường năm học 2017 -2018

10. Quyết định Về việc cấp học bổng cho sinh viên K53