Công tác học sinh - sinh viên

7. Thông báo Về việc cập nhật điểm tiếng Anh

9. Thông báo về việc đăng ký ở Ký túc xá các nhà K học kỳ II năm học 2020-2021