Công tác học sinh - sinh viên

1. Thông báo về việc đăng ký ở Ký túc xá các nhà K học kỳ II năm học 2020-2021

3. Thông báo về việc thu bằng tốt nghiệp THPT khóa K54, K55

9. Thông báo về việc khám sức khỏe cho sinh viên khóa 56

10. Thông báo Về việc thu học phí đợt 1 học kỳ 1 năm học 2020-2021