Công tác học sinh - sinh viên

4. Thông báo V/v gia hạn nộp tiền học phí học kỳ 2 năm học 2018 - 2019

6. Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Lê Xuân Hưng

7. Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Chu Ngọc Hùng

10. Thông báo vv triển khai chương trình học bổng bậc đại học Panasonic năm 2019