Công tác học sinh - sinh viên

2. Thông báo nộp học phí đợt 1 học kỳ 1 năm học 2019- 2020

5. Thông báo Kế hoạch thu học phí học kỳ 1 năm hoạc 2019-2020