Đào tạo

15. Thông báo về việc xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2015 cho sinh viên hệ chính quy

19. Thông báo về việc đăng ký tham gia giảng dạy môn tiếng Anh

20. Thông báo về việc tổ chức thi kết thúc học phần tiếng Anh cho sinh viên K50