Đào tạo

91. CV V/v Quy định tài liệu giảng dạy của Giảng viên

93. Phân kỳ CTĐT chuyên ngành Cơ khí động lực

94. Phân kỳ CTĐT chuyên ngành Cơ điện tử

95. Phân kỳ CTĐT chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng dân dụng và Công nghiệp

96. Phân kỳ CTĐT chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông

97. Phân kỳ CTĐT chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường

98. Phân kỳ CTĐT chuyên ngành Thiết kế và Chế tạo cơ khí

99. Phân kỳ CTĐT chuyên ngành Tự động hóa XNCN

100. Phân kỳ CTĐT chuyên ngành Hệ thống Điện