Văn bằng chứng chỉ

32. Thông báo Về việc mở các lớp tiếng Nhật cơ bản

33. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP ngày 10 tháng 06 năm 2018

34. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP ngày 10 tháng 06 năm 2018 do IIG tổ chức

37. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP ngày 13 tháng 05 năm 2018

38. Thông báo Về việc phối hợp tổ chức "Học kỳ trong quân đội"

39. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP ngày 13 tháng 05 năm 2018

40. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP ngày 26 tháng 04 năm 2018

DANH MỤC