Văn bằng chứng chỉ

33. TB v/v tổ chức đăng ký thi chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản

34. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP ngày 12 tháng 08 năm 2018

38. Thông báo mở lớp ôn luyện tiếng Anh chuẩn A2 (tháng 8)

39. TB v/v thi Toefl-ITP ngày 08 tháng 7 năm 2018

DANH MỤC