Văn bằng chứng chỉ

21. TB v/v thi Toefl-ITP ngày 08 tháng 7 năm 2018

23. Thông báo Về việc mở các lớp tiếng Nhật cơ bản

24. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP ngày 10 tháng 06 năm 2018

25. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP ngày 10 tháng 06 năm 2018 do IIG tổ chức

28. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP ngày 13 tháng 05 năm 2018

29. Thông báo Về việc phối hợp tổ chức "Học kỳ trong quân đội"

30. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP ngày 13 tháng 05 năm 2018

DANH MỤC