Văn bằng chứng chỉ

11. TB v/v tổ chức đăng ký thi chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản

12. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP ngày 12 tháng 08 năm 2018

16. Thông báo mở lớp ôn luyện tiếng Anh chuẩn A2 (tháng 8)

17. TB v/v thi Toefl-ITP ngày 08 tháng 7 năm 2018

19. Thông báo Về việc mở các lớp tiếng Nhật cơ bản

20. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP ngày 10 tháng 06 năm 2018

DANH MỤC