Văn bằng chứng chỉ

11. Thông báo vv xác nhận tham gia thi TOEFL ITP, TOEIC ngày 11/7/2021

12. Thông báo vv tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP, TOEIC tháng 08 năm 2021

13. Thông báo vv tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP, TOEIC tháng 07 năm 2021

15. Thông báo Về việc trả phiếu điểm TOEFL-ITP và TOEIC từ năm 2012 đến 2018

16. Thông báo vv hoãn thi TOEFL-ITP, TOEIC tháng 6 năm 2021

17. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP, TOEIC tháng 7 năm 2021

19. Thông báo vv hoãn thi TOEFL-ITP, TOEIC tháng 5 năm 2021

20. Thông báo khai giảng khóa học tiếng Nhật

DANH MỤC