Văn bằng chứng chỉ

11. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP ngày 13 tháng 05 năm 2018

12. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP ngày 26 tháng 04 năm 2018

14. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP ngày 09 tháng 04 năm 2018

18. Thông báo V/v tuyển sinh khóa học tiếng Hàn cơ bản

19. Thông báo V/v tuyển sinh khóa học tiếng Nhật cơ bản N5

20. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP ngày 8 tháng 04 năm 2018

DANH MỤC