Văn bằng chứng chỉ

12. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP và TOEIC ngày 09 tháng 09 năm 2018

15. TB v/v tổ chức đăng ký thi chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản

16. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP ngày 12 tháng 08 năm 2018

20. Thông báo mở lớp ôn luyện tiếng Anh chuẩn A2 (tháng 8)

DANH MỤC