Văn bằng chứng chỉ

1. Thông báo mở lớp ôn luyện tiếng Anh chuẩn A2 (tháng 8)

2. TB v/v thi Toefl-ITP ngày 08 tháng 7 năm 2018

4. Thông báo Về việc mở các lớp tiếng Nhật cơ bản

5. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP ngày 10 tháng 06 năm 2018

6. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP ngày 10 tháng 06 năm 2018 do IIG tổ chức

9. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP ngày 13 tháng 05 năm 2018

10. Thông báo Về việc phối hợp tổ chức "Học kỳ trong quân đội"

DANH MỤC