Học phí

4. Thông báo Về kết quả thu học phí ngày 25/7/2018 qua ngân hàng

5. Thông báo về việc thu học phí học kỳ học kỳ hè năm học 2017 -2018

7. Thông báo Thu học phí đợt 2 học kỳ 2 năm học 2017-2018

9. TB thu học phí đợt 1 học kỳ 2 năm học 2017 - 2018

10. TB kế hoạch thu học phí học kỳ 2 năm học 2017 - 2018