Công văn - Thông báo

1. Thông báo số 2 V/v tổ chức Hội nghị Khoa học kỷ niệm 50 năm thành lập trường

3. Nghiệm thu đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp Đại học

4. Hoạt động Chuyên môn và Khoa học của khoa Cơ khí

5. Hội thảo Khoa học cấp trường về Kỹ thuật Điện năm 2014

7. Triển lãm sản phẩm Khoa học và công nghệ 20 năm Đại học Thái nguyên

8. Khoa Điện tử đẩy mạnh các đề tài và các dự án nghiên cứu thực tế

10. CV v/v triển khai thực hiện các đề tài ứng dụng KHCN