Tuyển sinh

71. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP, TOEIC ngày 20 tháng 04 năm 2019

72. Thông báo vv thi TOEFL-ITP ngày 17 tháng 3 năm 2019

73. Thông báo tuyển sinh hệ vừa làm vừa học chất lượng cao năm 2019

74. Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2019

75. Thông báo vv tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP, TOEIC ngày 17 tháng 03 năm 2019