Tuyển sinh

71. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP ngày 19 tháng 11 năm 2017

72. Thông báo về việc thi TOEFL - ITP ngày 29 tháng 10 năm 2017

73. Thông báo V/v thi TOEFL - ITP ngày 22 tháng 10 năm 2017

76. Thông báo về việc thi TOEFL - ITP ngày 15 tháng 10 năm 2017

78. Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ

79. Thông báo Xét tuyển bổ sung (lần 2) đại học chính quy năm 2017