Tuyển sinh

61. Thông báo tuyển sinh cao học đợt tháng 3/2015

62. Thông báo tuyển sinh đi học đại học Đại học tại Hàn Quốc năm 2015

63. Công văn V/v đăng ký thông tin tuyển sinh Đại học, cao đẳng chính quy 2015

65. Thông báo tuyển sinh đi học Đại học tại Hàn Quốc năm 2015

68. Danh sách sinh viên trúng tuyển năm 2014 nhập học đợt 1 (ngày 25,26,27/8/2014)

69. Điểm chuẩn 2014