Tuyển sinh

62. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP ngày 09 tháng 04 năm 2018

66. Thông báo V/v tuyển sinh khóa học tiếng Hàn cơ bản

67. Thông báo V/v tuyển sinh khóa học tiếng Nhật cơ bản N5

68. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP ngày 8 tháng 04 năm 2018

69. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP ngày 18 tháng 03 năm 2018

70. Thông báo Về việc mở các lớp tiếng Nhật cơ bản