Tuyển sinh

51. Thông báo Về việc mở các lớp tiếng Nhật cơ bản

52. Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ, đợt II năm 2018

53. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP ngày 10 tháng 06 năm 2018

54. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP ngày 10 tháng 06 năm 2018 do IIG tổ chức

57. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP ngày 13 tháng 05 năm 2018

58. Thông báo Về việc phối hợp tổ chức "Học kỳ trong quân đội"

59. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP ngày 13 tháng 05 năm 2018

60. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP ngày 26 tháng 04 năm 2018