Tuyển sinh

52. Thông báo V/v tuyển sinh khóa học tiếng Hàn cơ bản

53. Thông báo V/v tuyển sinh khóa học tiếng Nhật cơ bản N5

54. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP ngày 8 tháng 04 năm 2018

55. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP ngày 18 tháng 03 năm 2018

56. Thông báo Về việc mở các lớp tiếng Nhật cơ bản

59. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP ngày 04 tháng 02 năm 2018

60. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP ngày 04 tháng 02 năm 2018