Tuyển sinh

52. Thông báo vv mở lớp giảng dạy môn Tiêu chuẩn hóa

53. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP, TOEIC tháng 10 năm 2019

54. Thông báo danh sách trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2019

55. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP, TOEIC tháng 9 năm 2019

58. Thông báo Về việc tổ chức đang ký thi TOEFL - ITP, TOEIC tháng 8 năm 2019

59. Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt II - năm 2019

60. TB V/v thi TOEFL-ITP, TOEIC Ngày 07 tháng 7 năm 2019