Tuyển sinh

41. Thông báo danh sách trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2019

42. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP, TOEIC tháng 9 năm 2019

43. Thông báo Về việc thi TOEFL - ITP, TOEIC ngày 04 tháng 8 năm 2019

44. Thông báo Về việc thi TOEFL - ITP, TOEIC ngày 21 tháng 7 năm 2019

47. Thông báo Về việc tổ chức đang ký thi TOEFL - ITP, TOEIC tháng 8 năm 2019

48. Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt II - năm 2019

49. TB V/v thi TOEFL-ITP, TOEIC Ngày 07 tháng 7 năm 2019