Tuyển sinh

44. Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018

45. Thông báo mở lớp ôn luyện tiếng Anh chuẩn A2 (tháng 8)

47. TB v/v thi Toefl-ITP ngày 08 tháng 7 năm 2018

49. Thông báo tuyển sinh đại học hệ Vừa làm Vừa học chất lượng cao năm 2018