Tuyển sinh

43. Thông báo chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ công tác phòng chống COVID-19

44. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP, TOEIC tháng 7 năm 2021

46. Thông báo vv hoãn thi TOEFL-ITP, TOEIC tháng 5 năm 2021

47. Thông báo khai giảng khóa học tiếng Nhật

49. Thông báo V/v tuyển dụng thực tập tại công ty TNHH Canon Việt Nam

50. Thông báo khai giảng khóa học tiếng Trung HSK3