Tuyển sinh

32. Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 2, năm 2017

33. Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sỹ đợt 2, năm 2017

34. Hướng dẫn Tuyển sinh Đại học 2015

36. Thông báo tuyển sinh cao học đợt tháng 3/2015

37. Thông báo tuyển sinh đi học đại học Đại học tại Hàn Quốc năm 2015

38. Công văn V/v đăng ký thông tin tuyển sinh Đại học, cao đẳng chính quy 2015

40. Thông báo tuyển sinh đi học Đại học tại Hàn Quốc năm 2015