Tuyển sinh

31. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP, TOEIC ngày 10 tháng 11 năm 2019

32. Thông báo Về việc thi TOEFL - ITP, TOEIC ngày 06 tháng 10 năm 2019

33. Công văn V/v dự tuyển chương trình đào tạo Thạc sĩ tại Nhật Bản năm 2020

34. Thông báo Về việc thi TOEFL - ITP, TOEIC ngày 22 tháng 9 năm 2019

37. Thông báo vv mở lớp giảng dạy môn Tiêu chuẩn hóa

38. Thông báo Về việc thi TOEFL - ITP, TOEIC ngày 08 tháng 9 năm 2019

39. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP, TOEIC tháng 10 năm 2019

40. Thông báo Về việc thi TOEFL - ITP, TOEIC ngày 18 tháng 08 năm 2019