Tuyển sinh

34. Thông báo V/v tuyển sinh khóa học tiếng Hàn cơ bản

35. Thông báo V/v tuyển sinh khóa học tiếng Nhật cơ bản N5

36. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP ngày 8 tháng 04 năm 2018

37. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP ngày 18 tháng 03 năm 2018

38. Thông báo Về việc mở các lớp tiếng Nhật cơ bản