Tuyển sinh

32. Thông báo tuyển sinh đại học hệ Vừa làm Vừa học chất lượng cao năm 2018

34. Thông báo Về việc mở các lớp tiếng Nhật cơ bản

35. Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ, đợt II năm 2018

36. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP ngày 10 tháng 06 năm 2018

37. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP ngày 10 tháng 06 năm 2018 do IIG tổ chức

40. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP ngày 13 tháng 05 năm 2018