Tuyển sinh

22. Hướng dẫn xét tuyển bổ sung (đợt 2) đại học chính quy năm 2017

23. Công văn V/v điều chỉnh thời gian thi tuyển sinh sau đại học đợt II năm 2017

25. Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 2, năm 2017

26. Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sỹ đợt 2, năm 2017

27. Hướng dẫn Tuyển sinh Đại học 2015

29. Thông báo tuyển sinh cao học đợt tháng 3/2015

30. Thông báo tuyển sinh đi học đại học Đại học tại Hàn Quốc năm 2015