Tuyển sinh

23. Thông báo về việc thi TOEFL - ITP ngày 15 tháng 10 năm 2017

25. Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ

26. Thông báo Xét tuyển bổ sung (lần 2) đại học chính quy năm 2017

29. Hướng dẫn xét tuyển bổ sung (đợt 2) đại học chính quy năm 2017

30. Công văn V/v điều chỉnh thời gian thi tuyển sinh sau đại học đợt II năm 2017