Tuyển sinh

25. Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018

26. Thông báo mở lớp ôn luyện tiếng Anh chuẩn A2 (tháng 8)

28. TB v/v thi Toefl-ITP ngày 08 tháng 7 năm 2018

30. Thông báo tuyển sinh đại học hệ Vừa làm Vừa học chất lượng cao năm 2018