Tuyển sinh

21. Thông báo vv tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP, TOEIC tháng 11 năm 2020

22. Thông báo vv tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP, TOEIC tháng 10/2020

25. Thông báo vv tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP, TOEIC tháng 9 năm 2020

26. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP, TOEIC tháng 8 năm 2020

27. Thông báo Về việc bổ sung lịch thi TOEFL - ITP, TOEIC tháng 05 năm 2020

28. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP, TOEIC tháng 06 năm 2020

29. Thông báo vv hoãn thi TOEFL-ITP, TOEIC ngày 26/4/2020 tại trường ĐHKTCN