Tuyển sinh

14. Thông báo V/v tuyển sinh khóa học tiếng Hàn cơ bản

15. Thông báo V/v tuyển sinh khóa học tiếng Nhật cơ bản N5

16. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP ngày 8 tháng 04 năm 2018

17. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP ngày 18 tháng 03 năm 2018

18. Thông báo Về việc mở các lớp tiếng Nhật cơ bản