Tuyển sinh

11. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP ngày 19 tháng 11 năm 2017

12. Thông báo về việc thi TOEFL - ITP ngày 29 tháng 10 năm 2017

13. Thông báo V/v thi TOEFL - ITP ngày 22 tháng 10 năm 2017

16. Thông báo về việc thi TOEFL - ITP ngày 15 tháng 10 năm 2017

18. Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ

19. Thông báo Xét tuyển bổ sung (lần 2) đại học chính quy năm 2017