Tuyển sinh

11. Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2019

12. Thông báo vv tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP, TOEIC ngày 17 tháng 03 năm 2019

14. Thông báo Về việc thi TOEFL - ITP, TOEIC ngày 24 tháng 02 năm 2019

16. Thông báo Về việc thi TOEFL - ITP, TOEIC ngày 24 tháng 02 năm 2019

17. Thông báo Về việc thi TOEFL - ITP, TOEIC ngày 13 tháng 01 năm 2019

19. Thông báo Về việc thi TOEFL - ITP; TOEIC ngày 22 tháng 12 năm 2019