Tuyển sinh

11. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP, TOEIC tháng 01 năm 2021

12. Thông báo Tuyển sinh Đại học hệ từ xa ngành kỹ thuật xây dựng

13. Thông báo vv thi TOEFL-ITP, TOEIC ngày 22/11/2020

14. Thông báo vv thi TOEFL-ITP, TOEIC ngày 15/11/2020

15. Thông báo vv tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP, TOEIC tháng 12 năm 2020

16. Thông báo vv thi TOEFL-ITP, TOEIC ngày 25/10/2020

18. Thông báo vv thi TOEFL-ITP, TOEIC ngày 11/10/2020