Tuyển sinh

171. Thông báo tuyển sinh đi học Đại học tại Hàn Quốc năm 2015

174. Danh sách sinh viên trúng tuyển năm 2014 nhập học đợt 1 (ngày 25,26,27/8/2014)

175. Điểm chuẩn 2014

177. Thông báo tuyển sinh chương trình tiên tiến năm 2014

178. Chương trình và kế hoạch đào tạo đợt tháng 3/2015

180. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo đại học ngành Kỹ thuật Cơ khí