Tuyển sinh

173. Danh sách sinh viên trúng tuyển năm 2014 nhập học đợt 1 (ngày 25,26,27/8/2014)

174. Điểm chuẩn 2014

176. Thông báo tuyển sinh chương trình tiên tiến năm 2014

177. Chương trình và kế hoạch đào tạo đợt tháng 3/2015

179. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo đại học ngành Kỹ thuật Cơ khí

180. Thông báo tuyển sinh chương trình tiên tiến năm 2013