Tuyển sinh

162. Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 2, năm 2017

163. Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sỹ đợt 2, năm 2017

164. Hướng dẫn Tuyển sinh Đại học 2015

166. Thông báo tuyển sinh cao học đợt tháng 3/2015

167. Thông báo tuyển sinh đi học đại học Đại học tại Hàn Quốc năm 2015

168. Công văn V/v đăng ký thông tin tuyển sinh Đại học, cao đẳng chính quy 2015

170. Thông báo tuyển sinh đi học Đại học tại Hàn Quốc năm 2015