Tuyển sinh

1. Thông báo V/v mở lớp các lớp bồi dưỡng tiếng Anh (tháng 10)

3. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP, TOEIC ngày 10 tháng 11 năm 2019

4. Thông báo Về việc thi TOEFL - ITP, TOEIC ngày 06 tháng 10 năm 2019

5. Công văn V/v dự tuyển chương trình đào tạo Thạc sĩ tại Nhật Bản năm 2020

6. Thông báo Về việc thi TOEFL - ITP, TOEIC ngày 22 tháng 9 năm 2019

9. Thông báo vv mở lớp giảng dạy môn Tiêu chuẩn hóa

10. Thông báo Về việc thi TOEFL - ITP, TOEIC ngày 08 tháng 9 năm 2019