Tuyển sinh

2. Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018

3. Thông báo mở lớp ôn luyện tiếng Anh chuẩn A2 (tháng 8)

5. TB v/v thi Toefl-ITP ngày 08 tháng 7 năm 2018

7. Thông báo tuyển sinh đại học hệ Vừa làm Vừa học chất lượng cao năm 2018

9. Thông báo Về việc mở các lớp tiếng Nhật cơ bản

10. Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ, đợt II năm 2018