Tuyển sinh

1. Thông báo vv tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP, TOEIC tháng 3 năm 2021

3. Thông báo vv thi TOEFL-ITP, TOIEC ngày 17/01/2021

4. Thông báo vv tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP, TOEIC tháng 02 năm 2021

5. Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2021

6. Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2021

7. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP, TOEIC ngày 20 tháng 12 năm 2020

9. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP, TOEIC tháng 01 năm 2021

10. Thông báo Tuyển sinh Đại học hệ từ xa ngành kỹ thuật xây dựng