Tuyển sinh

1. Thông báo vv tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP, TOEIC tháng 12 năm 2020

2. Thông báo vv thi TOEFL-ITP, TOEIC ngày 25/10/2020

4. Thông báo vv thi TOEFL-ITP, TOEIC ngày 11/10/2020

7. Thông báo vv tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP, TOEIC tháng 11 năm 2020

8. Thông báo vv tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP, TOEIC tháng 10/2020