Tuyển sinh

2. Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2021

3. Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2021

5. Thông báo vv hoãn thi TOEFL ITP, TOEIC ngày 22/8/2021

6. Thông báo vv thực tập tại công ty TNHH LG Display Việt Nam đợt tháng 8/2021

7. Thông báo vv hoãn thi TOEFL ITP, TOEIC ngày 08/8/2021

8. Thông báo vv hoãn thi TOEFL ITP, TOEIC ngày 25/7/2021

9. Thông báo vv thực tập tại công ty TNHH LG Display Việt Nam

10. Thông báo vv hoãn thi TOEFL-ITP, TOEIC ngày 11/7/2021