Tuyển sinh

1. Thông báo vv hoãn thi TOEFL ITP, TOEIC ngày 25/7/2021

2. Thông báo vv thực tập tại công ty TNHH LG Display Việt Nam

3. Thông báo vv hoãn thi TOEFL-ITP, TOEIC ngày 11/7/2021

4. Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2021

5. TB kết quả xét tuyển học bạ THPT tuyển sinh đại học chính quy năm 2021

6. Thông báo vv xác nhận tham gia thi TOEFL ITP, TOEIC ngày 11/7/2021

7. Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ

8. Thông báo vv tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP, TOEIC tháng 08 năm 2021

9. TB tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2021