Tuyển sinh

1. Thông báo về việc thi TOEFL-ITP, TOEIC tháng 01/2022

2. Thông báo vv tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP, TOEIC tháng 02/2022

4. Thông báo vv đăng ký tiêm văc-xin phòng chống dịch COVID - 19

6. Thông báo về việc thi TOEFL ITP, TOEIC ngày 19/12/2021

7. Thông báo vv tiêm văc-xin Astra Zeneca mũi 2 phòng chống dịch Covid 19

8. Thông báo về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL ITP, TOEIC tháng 01 năm 2022

9. Thông báo vv tiêm văc-xin Vero Cell mũi 2 phòng chống dịch Covid 19

10. Thông báo vv tăng cường đảm bảo an toàn cho sinh viên nội trú