Tuyển sinh

4. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP và TOEIC ngày 09 tháng 09 năm 2018

8. Thủ tục và hồ sơ thí sinh cần chuẩn bị trước khi nhập học

9. TB v/v tổ chức đăng ký thi chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản