Tuyển sinh

1. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP ngày 13 tháng 05 năm 2018

2. Thông báo Về việc phối hợp tổ chức "Học kỳ trong quân đội"

3. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP ngày 13 tháng 05 năm 2018

4. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP ngày 26 tháng 04 năm 2018

6. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP ngày 09 tháng 04 năm 2018

10. Thông báo V/v tuyển sinh khóa học tiếng Hàn cơ bản