Tuyển sinh

2. Thông báo Về việc thi TOEFL - ITP, TOEIC ngày 19 tháng 05 năm 2019

3. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP, TOEIC tháng 06 năm 2019

4. Trang thông tin luận án của NCS. Nguyễn Hồng Quang

5. Thông báo vv thi TOEFL-ITP ngày 20 tháng 4 năm 2019

6. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP, TOEIC ngày 19 tháng 05 năm 2019

7. Thông báo tuyển sinh, đào tạo, cấp giấy chứng nhận AutoCad ứng dụng

8. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP, TOEIC ngày 20 tháng 04 năm 2019

9. Thông báo vv thi TOEFL-ITP ngày 17 tháng 3 năm 2019

10. Thông báo tuyển sinh hệ vừa làm vừa học chất lượng cao năm 2019