Lịch tuần từ 27/9/2021 đến 03/10/2021

Cập nhật lúc: 06:14 ngày 26/09/2021 | Lượt xem: 2461

     ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

        TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

 

Tuần học thứ 04

LỊCH CÔNG TÁC

(TỪ 27/9/2021 ĐẾN 03/10/2021)

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Đơn vị,

cá nhân chuẩn bị

Chủ trì, chỉ đạo

Địa điểm

 

Thứ 2

27/9/2021

 

Các đơn vị triển khai họp giao ban, sinh hoạt chuyên môn, seminar bằng tiếng Anh (Online).

- Đại diện Nhà trường tham dự;

- Trưởng đơn vị đề xuất.

Các đơn vị đề xuất.

Trưởng đơn vị.

PH

đơn vị.

 

08h00

Họp công tác chuẩn bị đón sinh viên K57 về trường học trực tiếp.

- Đại diện BGH;

- Trưởng các đơn vị: HCTC, ĐT, CT HSSV, QT-PV, TT DVTH, TT TTTV, TT TN.

TT DVTH; QTPV.

Hiệu trưởng.

PH1

 

09h30

Họp Ban Chấp hành Công đoàn trường mở rộng Quý III.2021 (trực tuyến qua phần mềm Zoom)

- BCH Công đoàn trường;
- UBKT;
- Chủ tịch Công đoàn bộ phận;
- Tổ trưởng Công đoàn trực thuộc.

VP Công đoàn

Chủ tịch

Công đoàn trường

Phòng làm việc

 

14h00

Tham dự họp thống nhất xây dựng danh mục vị trí việc làm.

Đại diện Lãnh đạo bộ phận TCCB và chuyên viên phụ trách lĩnh vực liên quan

Phòng HCTC

Ban TCCB

ĐHTN

PH2

 

14h00

Họp triển khai công các chuẩn bị đón sinh viên K57 về trường học trực tiếp.

- Đại diện Ban Giám hiệu;

- Lãnh đạo các đơn vị: HCTC, QTPV, TT DVTH, TT TTTV, TT TN;

- Toàn thể VC & NLĐ được các đơn vị (có lãnh đạo được triệu tập) cử tham gia.

TT DVTH; QTPV.

Hiệu trưởng.

HTL

 

Thứ 3

28/9/2021

09h30

Họp Ban soạn thảo Quy chế tuyển dụng, sử dụng, Quản lý VCNLĐ trường ĐHKTCN

Các thành viên Ban soạn thảo (theo NQ số 11/NQ-HĐT ngày 26/01/2021)

Phòng HCTC

Trưởng ban

PH1

 

14h00

Họp về công tác Quản lý đào tạo hình thức liên thông, VB2.

- Đại diện BGH;

- Lãnh đạo phòng: Đào tạo, CT HSSV, TTTS.

- Đại diện Lãnh đạo khoa chuyên môn.

Phòng Đào tạo

PHT. Trần Minh Đức

PH1

 

15h00

Họp bàn công tác học phí lớp PT18LT, VB2-HTĐ

- Đại diện BGH;

- Lãnh đạo phòng: Đào tạo, KHTC

Phòng Đào tạo

PHT. Trần Minh Đức

PH1

 

16h00

Họp Ban soạn thảo Quy chế dân chủ

- Chủ tịch HĐT;

- Các thành viên BST (theo NQ số 10/NQ-HĐT ngày 26/01/2021)

- Phòng HCTC;

- Phòng TTPC.

Trưởng ban

PH1

 

 

Hạn cuối các đơn vị nộp báo cáo tháng

 

Thứ 4

29/9/2021

08h00

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám hiệu

- Ban Thường vụ Đảng ủy;

- Ban Giám hiệu

VP Đảng ủy

Bí thư Đảng ủy

PH1

 
 

14h00

Họp Ban thường trực công tác cán bộ

Các thành viên Ban Thường trực (theo QĐ số 1706/QĐ-ĐHKTCN ngày 30/7/2021)

Phòng HCTC

Trưởng ban

PH1

 

Thứ năm

30/9/2021

08h00

Triển khai rà soát, điều chỉnh chương trình Đào tạo

- Đại diện BGH;

- Lãnh đạo phòng: Đào tạo, KT&ĐBCLGD, Trung tâm HTĐTQT;

- Trưởng các Khoa và Bộ môn trực thuộc.

Phòng Đào tạo

PHT. Trần Minh Đức

PH1

 

09h30

Triển khai công các chuẩn bị đón sinh viên K57 về trường học trực tiếp.

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường.

- TT DVTH;

- Phòng QTPV;

Phòng Đào tạo;

- Phòng HCTC.

Hiệu trưởng.

PH2

 

14h00

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ

Ban Chấp hành Đảng bộ

VP Đảng ủy

Bí thư Đảng ủy

PH1

 

Thứ 6

01/10/2021

08h00

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp đại học chính quy

Các thành viên Hội đồng (theo QĐ số 2005/QĐ-ĐHKTCN ngày 14/9/2021 & QĐ số  1833/QĐ-ĐHKTCN ngày 18/8/2021)

Phòng Đào tạo

Chủ tịch Hội đồng

PH1

 

09h00

Họp thông qua Đề án khoán trong tuyển sinh, tổ chức đào tạo trình độ Thạc sĩ.

- Đại diện BGH;

- Lãnh đạo phòng: Đào tạo, KHTC;

- Đại diện Lãnh đạo các khoa: Điện, Cơ khí, Điện tử, KT ô tô & MĐL.

Phòng Đào tạo

PHT. Trần Minh Đức

PH1

 

14h00

Họp Hội đồng điều chỉnh quy định quản lý KHCN 2021

Các thành viên Hội đồng (theo quyết định số 2140/QĐ-ĐHKTCN ngày 24/9/2021)

Phòng KHCN&HTQT

Chủ tịch HĐ

PH1

 

Thứ 7

02/10/2021

Cả ngày

(S: 7h30 C: 13h30)

Tuần sinh hoạt công dân – HSSV cho sinh viên K57 (nhập học đợt 1 và đợt 2)

(Hoãn)

- Báo cáo viên

- Sinh viên K57 (nhập học đợt 1, 2)

-                      Phòng CTHSSV;

-                      Phòng QTPV;

-                      TT TTTV;

-                      TT DVTH

PHT. Vũ Ngọc Pi

-                      BCV: HTL

-                      SV: Học trực tuyến

 

Cả ngày

(S: 7h30 C: 14h00)

Tổng vệ sinh khu Ký túc xá

Theo kết luận cuộc họp 09h30 Thứ 5 ngày 30/9/2021

(Danh sách sẽ thông báo sau)

- TT DVTH;

- Phòng QTPV;

Phòng Đào tạo;

- Phòng HCTC.

Hiệu trưởng.

Khu KTX

 

Chủ nhật

03/10/2021

Cả ngày

(S: 7h30 C: 13h30)

Tuần sinh hoạt công dân – HSSV cho sinh viên K57 (nhập học đợt 1 và đợt 2)

(Hoãn)

- Báo cáo viên

- Sinh viên K57 (nhập học đợt 1, 2)

-                      Phòng CTHSSV;

-                      Phòng QTPV;

-                      TT TTTV;

-                      TT DVTH

PHT. Vũ Ngọc Pi

-                      BCV: HTL

-                      SV: Học trực tuyến

 

Cả ngày

(S: 7h30 C: 14h00)

Tổng vệ sinh khu Ký túc xá

Theo kết luận cuộc họp 09h30 Thứ 5 ngày 30/9/2021

(Danh sách sẽ thông báo sau)

- TT DVTH;

- Phòng QTPV;

Phòng Đào tạo;

- Phòng HCTC.

Hiệu trưởng.

Khu KTX

 

Ghi chú:  - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trên phần mềm trước 11h00 thứ sáu hàng tuần.

                - Những cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.