Khung chương trình chuyên ngành Tin học công nghiệp

Cập nhật lúc: 09:22 ngày 12/11/2013 | Lượt xem: 2113

 

 

STT

Mã số   HP

Tên học phần

Số TC

Khoa, Trung tâm

TN, TH

Ghi chú

 
 
 

I. KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

 

1. Khối kiến thức bắt buộc

 

1

BAS114

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa MLN 1

2

Bộ môn Lý luận chính trị

 

 

 

2

BAS113

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa MLN 2

3

 

 

 

3

BAS110

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

 

 

4

BAS101

Đường lối cách mạng của ĐCSVN

3

 

 

 

5

BAS108

Đại số tuyến tính

3

Khoa Khoa học cơ bản

 

 

 

6

BAS109

Giải tích 1

4

 

 

 

7

BAS205

Giải tích 2

4

 

 

 

8

ENG103

Elementary

3

Khoa Quốc tế

 

 

 

9

ENG202

Pre-Intermediate 2

3

 

 

 

10

ENG301

Intermediate 1

3

 

 

 

11

BAS111

Vật lý 1

3

Khoa Khoa học cơ bản

 

 

 

12

BAS112

Vật lý 2

3

TN

 

 

13

BAS102

Giáo dục thể chất 1

 

 

 

 

14

BAS103

Giáo dục thể chất 2

 

 

 

 

15

BAS206

Giáo dục thể chất 3

 

 

 

 

16

BAS104

Hóa đại cương

3

Khoa XD&MT

TN

 

 

17

 

Giáo dục quốc phòng

 

TTGDQP

 

5 tuần

 

18

FIM501

Quản trị doanh nghiệp CN

2

Khoa KTCN

 

 

 

19

FIM207

Pháp luật đại cương

2

 

 

 

 

 

Tổng

43

 

 

 

 

20

Khối kiến thức tự chọn VH-XH-MT     (chọn 1 trong 2 học phần)

2

 

 

 

 

20.1

FIM101

Môi trường và Con người

(2)

Khoa XD&MT

 

 

 

20.2

PED101

Logic

(2)

Khoa SPKT

 

 

 

 

 

Tổng

2

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

45

 

 

 

 

II. KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

 

1. Khối kiến thức cơ sở

 

21

BAS210

Xác suất và thống kê

3

Khoa Khoa học cơ bản

 

 

 

22

ELE201

Cơ sở lý thuyết mạch điện 1

3

Khoa Điện

TN

 

 

23

TEE303

Kỹ thuật điện tử tương tự

3

Khoa Điện tử

TN

 

 

24

TEE311

Kỹ thuật điện tử số

3

TN

 

 

25

TEE203

Lập trình trong kỹ thuật

3

TH

 

 

26

TEE408

Vi xử lý-vi điều khiển

3

TH

 

 

27

TEE403

Hệ thống nhúng

3

 

 

 

28

TEE536

Đồ án Hệ thống nhúng

1

 

 

 

29

TEE314

Xử lý tín hiệu số

3

TH

 

 

30

TEE307

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

3

 

 

 

31

TEE317

Toán rời rạc

2

 

 

 

32

TEE318

An toàn và bảo mật thông tin

3

Khoa Điện tử

 

 

 

33

TEE306

Hệ điều hành

3

 

 

 

34

TEE416

Mạng máy tính

3

TH

 

 

35

TEE413

Cơ sở dữ liệu

3

 

 

 

36

WSH304

Thực tập công nghệ Điện - Điện tử

2

TT Thực nghiệm

 

3 tuần

 

 

 

Tổng cộng

44

 

 

 

 

2. Khối kiến thức riêng chuyên ngành Tin học công nghiệp

 

37

WSH419

Thực tập chuyên ngành Tin học công nghiệp

3

Khoa Điện tử

 

4,5 tuần

 

38

TEE433

Quản trị mạng

3

TH

 

 

39

TEE319

Lập trình hướng đối tượng

3

TH

 

 

40

TEE562

Phân tích và thiết kế hệ thống

3

 

 

 

41

TEE502

Kỹ thuật ghép nối máy tính

2

TH

 

 

42

TEE560

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

3

TH

 

 

43

TEE552

Công nghệ phần mềm

3

 

 

 

44

TEE432

Đồ án Công nghệ phần mềm

1

 

 

 

45

TEE415

Kiến trúc máy tính

3

TH

 

 

46

TEE434

Lập trình trên thiết bị di động

3

 

 

 

47

TEE5102

Đồ án mạng máy tính

1

 

 

 

48

 

Tự chọn kỹ thuật 1                 (chọn 4 trong 11 học phần)

12

 

 

 

48.1

TEE598

Thị giác máy

(3)

 

 

 

48.2

TEE545

Giới thiệu về thiết kế VLSI

(3)

TH

 

 

48.3

TEE599

Xử lý âm thanh/tiếng nói

(3)

 

 

 

48.4

TEE5100

Quản lý dự án CNTT

(3)

 

 

 

48.5

TEE5101

Các mô hình máy tính thế hệ mới

(3)

 

 

 

48.6

MEC201

Đại cương về kỹ thuật               (Engineering solutions)

(3)

 

 

 

 

48.7

MEC101

Vẽ kỹ thuật

(3)

 

 

 

 

48.8

MEC202

Các quá trình gia công (Manufacturing processes)

(3)

 

 

 

 

48.9

ELE305

Lý thuyết điều khiển tự động

(3)

 

 

 

 

48.1

TEE321

Xử lý ảnh

(3)

 

 

 

 

48.11

TEE597

Trí tuệ nhân tạo

(3)

 

 

 

 

49

 

Tự chọn kỹ thuật 2                 (chọn 3 hoặc 4 trong 8 học phần)

9

 

 

 

 

49.1

TEE320

Lập trình trong môi trường Windows

(3)

 

TH

 

 

49.2

TEE435

Thiết bị truyền thông và mạng máy tính

(3)

 

TH

 

 

49.3

TEE431

Công nghệ .NET

(3)

 

TH

 

 

49.4

MEC410

An toàn công nghiệp

(2)

 

 

 

 

49.5

TEE301

Kỹ thuật đo lường 1

(2)

 

 

 

 

49.6

BAS204

Kỹ thuật nhiệt

(2)

 

 

 

 

49.7

MEC302

Cơ học ứng dụng

(2)

 

 

 

 

49.8

BAS201

Cơ lý thuyết 1

(2)

 

 

 

 

50

TEE5103

Thực tập tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Công nghiệp

5

Cơ sở sản xuất ngoài trường

 

 

 

51

TEE5104

ĐATN chuyên ngành Tin học Công nghiệp

7

Khoa Điện tử

 

 

 

 

 

Tổng cộng

61

 

 

 

 

 

 

Cộng I + II

150