Khung chương trình chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển

Cập nhật lúc: 09:21 ngày 12/11/2013 | Lượt xem: 3480

 

STT

Mã số   HP

Tên học phần

Số TC

Khoa, Trung tâm

TN, TH

Ghi chú

 
 
 

I. KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

 

1. Khối kiến thức bắt buộc

 

1

BAS114

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa MLN 1

2

Bộ môn Lý luận chính trị

 

 

 

2

BAS113

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa MLN 2

3

 

 

 

3

BAS110

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

 

 

4

BAS101

Đường lối cách mạng của ĐCSVN

3

 

 

 

5

BAS108

Đại số tuyến tính

3

Khoa Khoa học cơ bản

 

 

 

6

BAS109

Giải tích 1

4

 

 

 

7

BAS205

Giải tích 2

4

 

 

 

8

ENG103

Elementary

3

Khoa Quốc tế

 

 

 

9

ENG202

Pre-Intermediate 2

3

 

 

 

10

ENG301

Intermediate 1

3

 

 

 

11

BAS111

Vật lý 1

3

Khoa Khoa học cơ bản

 

 

 

12

BAS112

Vật lý 2

3

TN

 

 

13

BAS102

Giáo dục thể chất 1

 

 

 

 

14

BAS103

Giáo dục thể chất 2

 

 

 

 

15

BAS206

Giáo dục thể chất 3

 

 

 

 

16

BAS104

Hóa đại cương

3

Khoa XD&MT

TN

 

 

17

 

Giáo dục quốc phòng

 

TTGDQP

 

5 tuần

 

18

FIM501

Quản trị doanh nghiệp CN

2

Khoa KTCN

 

 

 

19

FIM207

Pháp luật đại cương

2

 

 

 

 

 

Tổng

43

 

 

 

 

20

Khối kiến thức tự chọn VH-XH-MT     (chọn 1 trong 2 học phần)

2

 

 

 

 

20.1

FIM101

Môi trường và Con người

(2)

Khoa XD&MT

 

 

 

20.2

PED101

Logic

(2)

Khoa SPKT

 

 

 

 

 

Tổng

2

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

45

 

 

 

 

II. KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

 

1. Khối kiến thức cơ sở

 

21

MEC201

Đại cương về kỹ thuật          

3

Khoa Cơ Khí

 

 

 

22

MEC101

Vẽ kỹ thuật

3

 

 

 

23

MEC204

Cơ kỹ thuật 1

3

 

 

 

24

BAS301

Nhiệt động lực học

3

 

 

 

25

MEC202

Các quá trình gia công

3

 

 

 

26

BAS401

Cơ học chất lỏng

3

TN

 

 

27

ELE303

Cơ sở lý thuyết trường điện từ

2

Khoa Điện

 

 

 

28

ELE308

Lý thuyết điều khiển tự động

4

 

 

 

29

ELE401

Cơ sở Truyền động điện

3

TN

 

 

30

ELE402

Điện tử công suất

3

TN

 

 

31

ELE409

Cung cấp điện 2

2

TH

 

 

32

ELE201

Cơ sở lý thuyết mạch điện 1

3

TN

 

 

33

ELE302

Cơ sở lý thuyết mạch điện 2

3

TN

 

 

34

ELE309

Vật liệu điện

2

Khoa Điện

 

 

 

35

ELE304

Máy điện

4

TN

 

 

36

ELE310

Khí cụ điện

2

TN

 

 

37

TEE303

Kỹ thuật điện tử tương tự

3

Khoa Điện tử

TN

 

 

38

TEE311

Kỹ thuật điện tử số

3

TN

 

 

39

TEE203

Lập trình trong kỹ thuật

3

TH

 

 

40

TEE301

Kỹ thuật đo lường 1

2

TH

 

 

41

TEE424

Đo lường và TT công nghiệp

3

TN

 

 

42

TEE408

Vi xử lý-vi điều khiển

3

TH

 

 

43

WSH304

Thực tập công nghệ Điện - Điện tử

2

TT Thực nghiệm

 

3 tuần

 

44

WSH416

Thực tập công nhân điện – điện tử

3

TT Thực nghiệm

 

4,5 tuần

 

 

 

Tổng cộng

68

 

 

 

 

2. Khối kiến thức riêng chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển

 

45

TEE405

Các hệ thống thông minh

2

Khoa Điện Tử

TN

 

 

46

TEE403

Hệ thống nhúng

3

 

 

 

47

TEE533

Điều khiển các quá trình công nghệ

3

TN

 

 

48

TEE589

Điều khiển quá trình nâng cao

3

 

 

 

49

TEE436

Nhận dạng và quan sát trạng thái hệ thống

3

TN

 

 

50

TEE437

Hệ thống điều khiển số

3

 

 

 

51

TEE531

Hệ thống điều khiển lập trình

3

 

 

 

52

TEE538

Thiết bị tự động

3

 

 

 

53

TEE588

Đồ án hệ thống điều khiển lập trình

1

 

 

 

54

TEE534

Đồ án Thiết bị tự động

1

 

 

 

55

TEE402

Đồ án Hệ thống nhúng

1

 

 

 

56

 

Tự chọn kỹ thuật                        (chọn 2 trong số 6 học phần)

4

 

 

 

 

56.1

TEE590

 Lý thuyết điều khiển hiện đại

(2)

Khoa Điện Tử

 

 

 

56.2

TEE532

Hệ thống điều khiển phân tán

(2)

 

 

 

56.3

 TEE591

Các hệ thống đo và thu thập dữ liệu  hiện đại

(2)

 

 

 

56.4

TEE592 

Kỹ thuật điều khiển Robot

(2)

 

 

 

56.5

TEE593 

Phân tích và thiết kế dự án

(2)

 

 

 

56.6

TEE594

Tín hiệu và hệ thống

(2)

 

 

 

57

TEE595

Thực tập tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển

5

Cơ sở sản xuất ngoài trường

 

 

 

58

TEE596

Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển 

7

Khoa Điện Tử

 

 

 

 

 

Tổng cộng

42

 

 

 

 

 

 

Cộng I + II

155