Khung chương trình chuyên ngành Cơ Điện tử

Cập nhật lúc: 16:54 ngày 11/11/2013 | Lượt xem: 14447

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN NGÀNH CƠ ĐIỆN TỬ

 

STT

Mã số   HP

Tên học phần

Số TC

Khoa, Trung tâm

TN, TH

Ghi chú

 
 
 

I. KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

 

1. Khối kiến thức bắt buộc

 

1

BAS114

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa MLN 1

2

Bộ môn Lý luận chính trị

 

 

 

2

BAS113

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa MLN 2

3

 

 

 

3

BAS110

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

 

 

4

BAS101

Đường lối cách mạng của ĐCSVN

3

 

 

 

5

BAS108

Đại số tuyến tính

3

Khoa Khoa học cơ bản

 

 

 

6

BAS109

Giải tích 1

4

 

 

 

7

BAS205

Giải tích 2

4

 

 

 

8

ENG103

Elementary

3

Khoa Quốc tế

 

 

 

9

ENG202

Pre-Intermediate 2

3

 

 

 

10

ENG301

Intermediate 1

3

 

 

 

11

BAS111

Vật lý 1

3

Khoa Khoa học cơ bản

 

 

 

12

BAS112

Vật lý 2

3

TN

 

 

13

BAS102

Giáo dục thể chất 1

 

 

 

 

14

BAS103

Giáo dục thể chất 2

 

 

 

 

15

BAS206

Giáo dục thể chất 3

 

 

 

 

16

BAS104

Hóa đại cương

3

Khoa XD&MT

TN

 

 

17

 

Giáo dục quốc phòng

 

TTGDQP

 

5 tuần

 

18

FIM501

Quản trị doanh nghiệp CN

2

Khoa KTCN

 

 

 

19

FIM207

Pháp luật đại cương

2

 

 

 

 

 

Tổng

43

 

 

 

 

20

Khối kiến thức tự chọn VH-XH-MT     (chọn 1 trong 2 học phần)

2

 

 

 

 

20.1

FIM101

Môi trường và Con người

(2)

Khoa XD&MT

 

 

 

20.2

PED101

Logic

(2)

Khoa SPKT

 

 

 

 

 

Tổng

2

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

45

 

 

 

 

II. KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

 

1. Khối kiến thức cơ sở

 

21

MEC201

Đại cương về kỹ thuật            

3

Khoa Cơ khí

 

 

 

22

MEC101

Vẽ kỹ thuật

3

 

 

 

23

MEC204

Cơ kỹ thuật 1

3

 

 

 

24

MEC202

Các quá trình gia công              

3

 

 

 

25

BAS401

Cơ học Chất lỏng                  

3

TN

 

 

26

MEC307

Vẽ kỹ thuật cơ khí

2

 

 

 

27

MEC408

Cơ điện tử

3

 

 

 

28

MEC205

Cơ kỹ thuật 2

2

 

 

 

29

BAS301

Nhiệt Động lực học

3

 

 

 

30

MEC203

Cơ học vật  liệu

3

TN

 

 

31

MEC303

Nguyên lý máy

3

 

 

 

32

MEC318

Dung sai và đo lường

3

 

 

 

33

MEC316

Chi tiết máy

4

 

 

 

34

MEC458

Robot công nghiệp

3

Khoa Cơ khí

TN

 

 

35

MEC457

Đồ án thiết kế Robot Công nghiệp

1

 

 

 

36

TEE303

Kỹ thuật điện tử tương tự

3

Khoa Điện tử

TN

 

 

37

TEE311

Kỹ thuật điện tử số

3

TN

 

 

38

TEE568

Điều khiển chuyển động

3

 

 

 

39

TEE203

Lập trình trong kỹ thuật

3

TH

 

 

40

TEE408

Vi xử lý – Vi điều khiển

3

TH

 

 

41

TEE301

Kỹ thuật đo lường 1

2

TH

 

 

42

ELE205

Kỹ thuật điện đại cương

4

Khoa điện

 

 

 

43

ELE308

Lý thuyết điều khiển tự động

4

 

 

 

44

ELE401

Cơ sở Truyền động điện

3

TN

 

 

45

LAB307

Thí nghiệm cơ sở Cơ điện tử

1

TT thí nghiệm

 

 

 

46

WSH303

Thực tập công nghệ

2

TT thực nghiệm

 

3 tuần

 

47

 WSH415

Thực tập công nhân Cơ điện tử

3

 

4,5 tuần

 

 

 

Tổng cộng

76

 

 

 

 

2. Khối kiến thức riêng chuyên ngành Cơ Điện tử

 

48

LAB402

Thí nghiệm hệ thống điều khiển

1

TT thí nghiệm

 

 

 

49

TEE437

Hệ thống điều khiển số

3

Khoa Điện tử

 

 

 

50

TEE531

Hệ thống điều khiển lập trình

3

 

 

 

51

MEC445

Mô hình hóa các hệ thống động lực

3

Khoa Cơ khí

 

 

 

52

MEC413

Sensor và cơ cấu chấp hành

2

TH

 

 

53

MEC411

Các hệ thống đo cơ điện tử

2

TH

 

 

54

MEC412

Đồ án Hệ thống đo cơ điện tử

1

 

 

 

55

 MEC5100

Đồ án thiết kế hệ thống cơ điện tử

1

 

 

 

56

 MEC599

Thiết kế hệ thống cơ điện tử

2

TH

 

 

57

 

Tự chọn kỹ thuật 1                   (chọn 1 trong 3 học phần)

2

 

 

 

 

57.1

 ELE528

Lý thuyết điều khiển nâng cao

(2)

Khoa Điện

TH

 

 

57.2

 TEE571

Thiết bị điện tử dân dụng

(2)

Khoa Điện tử

 

 

 

57.3

TEE592

Kỹ thuật điều khiển robot

(2)

TH

 

 

58

MEC5102

TTTN chuyên ngành Cơ điện tử

5

Cơ sở sản xuất   ngoài trường

 

 

 

59

MEC5103

Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Cơ điện tửhoặc tự chọn kỹ thuật 2 ( chọn 2 trong 4 học phần)

Khoa Cơ khí

 

 

 

59.1

ELE501

Trang bị điện trên máy công cụ

(2)

Khoa Điện

 

 

 

59.2

MEC571

Tự động hóa truyền động thủy khí

(3)

Khoa Cơ khí

TH

 

 

59.3

MEC521

PP và tiến trình thiết kế

(3)

 

 

 

59.4

MEC519

Các ứng dụng của CAD

(3)

TH

 

 

 

 

Tổng cộng

32

 

 

 

 

 

 

Cộng I + II

153