Tạp chí - Hội thảo

STT Tác giả Tên bài báo Nhà xuất bản Năm xuất bản
1 Ngo Minh Chu, Vu Ngoc Huy, Nguyen Thi Ngoc Linh Soldering station Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, Tập 139, số 09, 2015 2015
2 Tran Thai Trung, Nguyen Minh Y The wavelet-based control algorithm of hybrid energy storage system for reducing fluctuation of photovoltaic system Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, Tập 139, số 09, 2015 2015
3 Nguyen Van Huy Neural network-based tonal feature for vietnamese speech recognition using multi space distribution model Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, Tập 139, số 09, 2015 2015
4 Tran Thien Dung, Đang Van Huyen, Nguyen Duy Cuong Design of indirect mras-based adaptive control systems Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, Tập 139, số 09, 2015 2015
5 Dao Huy Du, Ha Binh Minh Modelreductioninschurbasiswithpoleretentionand h∞-normerrorbound Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, Tập 139, số 09, 2015 2015
6 Nguyễn Doãn Phước, Lê Thị Thu Hà Điều khiển bám hệ tuyến tính không dừng khi có ràng buộc cả về độ lớn và tốc độ của tín hiệu điều khiển Internnational workshop on some selected problems in optimization and control theory 2015
7 Trang Thanh Trung, Li Wei Guang and Pham Thanh Long A New Method to Solve the Kinematic Problem of Parallel Robots Using an Equivalent Structure International Conference on Mechatronics and Automation Science (ICMAS 2015) Paris, France, April 13 - 14 2015
8 Li Wei Guang, Trang Thanh Trung, Pham Thanh Long The use of equivalent replacement structure in studying the Kinematic Problem of Parallel Robot International Conference on Mechatronics and Automation Science (ICMAS 2015) Paris, France, April 13 - 14 2015
9 Đoàn Quang Thiệu, Bùi Thị Phương Hồng VietNam’s industry in post-wto era Hội thảo The Eighth Vietnam Economist Annual Meeting (VEAM) 2015
10 Nguyễn Thị Kím Thái, Hoàng Lê Phương: Nghiên cứu xây dựng dự thảo "Hướng dẫn kỹ thuật thông hút, chuyên chở, xử lý tái sử dụng và đổ thải phân bùn bể tự hoại" phù hợp với điều kiện đô thị Việt Nam Hội nghị quốc tế về quản lý bùn thải từ hệ thống thoát nước và công trình vệ sinh - Tiêu điểm cho Việt Nam, Hà Nội 2015
11 Nguyễn Thị Mai Hương Nghiên cứu ứng dụng vi điều khiển trong thiết kế mạch điều khiển bảng led đơn dùng trong đào tạo tại các trường cao đẳng và dạy nghề Hội thảo "Nghiên cứu thiết kế, chế tạo mô hình, thiết bị phục vụ công tác dạy học cho các trường trung học phổ thông và dạy nghề " 2015
12 Lý Việt Anh Thiết kế chế tạo thiết bị thí nghiệm kiểm chứng lực ly tâm (thanh quay ly tâm) Hội thảo "Nghiên cứu thiết kế, chế tạo mô hình, thiết bị phục vụ công tác dạy học cho các trường trung học phổ thông và dạy nghề " 2015
13 Nguyễn Thị Mai Hương Nghiên cứu, ứng dụng bộ chỉnh lưu cầu ba pha trong thiết kế thiết bị thí nghiệm cho trường thpt chu văn an Hội thảo "Nghiên cứu thiết kế, chế tạo mô hình, thiết bị phục vụ công tác dạy học cho các trường trung học phổ thông và dạy nghề " 2015
14 Nguyễn Thị Linh Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị thí nghiệm trong dạy học vật lý ở trường trung học phổ thông Hội thảo "Nghiên cứu thiết kế, chế tạo mô hình, thiết bị phục vụ công tác dạy học cho các trường trung học phổ thông và dạy nghề " 2015
15 Lại Thị Thanh Hoa Nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật điện tử lắp mạch dao động đa hài trong thiết kế thiết bị thực hành cho trường thpt chu văn an Hội thảo "Nghiên cứu thiết kế, chế tạo mô hình, thiết bị phục vụ công tác dạy học cho các trường trung học phổ thông và dạy nghề " 2015
16 Trương Thị Thu Hương Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mô hình trực quan nhằm năng cao hiệu quả dạy học phần động cơ đốt trong môn công nghệ 11 Hội thảo "Nghiên cứu thiết kế, chế tạo mô hình, thiết bị phục vụ công tác dạy học cho các trường trung học phổ thông và dạy nghề " 2015
17 Đỗ công thành, Nguyễn Hoàng Việt, Nguyễn Văn Chí Thiết kế ngón tay robot sử dụng cơ cấu xoáy kép để đạt được chuyển động tốc độ cao và lực gắp lớn Hội thảo "Nghiên cứu thiết kế, chế tạo mô hình, thiết bị phục vụ công tác dạy học cho các trường trung học phổ thông và dạy nghề " 2015
18 Nguyễn Thị Ngọc Linh Thiết kế điều khiển bộ lưu điện ups Hội thảo "Nghiên cứu thiết kế, chế tạo mô hình, thiết bị phục vụ công tác dạy học cho các trường trung học phổ thông và dạy nghề " 2015
19 Lê Thị Quỳnh Trang Yêu cầu khi chế tạo và sử dụng phương tiện dạy học trong quá trình dạy học Hội thảo "Nghiên cứu thiết kế, chế tạo mô hình, thiết bị phục vụ công tác dạy học cho các trường trung học phổ thông và dạy nghề " 2015
20 Trần Thị Vân Anh Giải pháp nâng cao hiệu quả dạy học thực hành công nghệ 12 Hội thảo "Nghiên cứu thiết kế, chế tạo mô hình, thiết bị phục vụ công tác dạy học cho các trường trung học phổ thông và dạy nghề " 2015
21 Nguyễn Thị Linh-Bùi Đức Việt Nghiên cứu, thiết kế thiết bị thí nghiệm cho bài: “khảo sát chu kỳ dao động của con lắc đơn, con lắc lò xo Hội thảo "Nghiên cứu thiết kế, chế tạo mô hình, thiết bị phục vụ công tác dạy học cho các trường trung học phổ thông và dạy nghề " 2015
22 Dương Bích Phượng Nghiên cứu, ứng dụng mạch tạo xung vuông dùng khuếch đại thuật toán trong thiết kế thiết bị thí nghiệm cho trường thpt lương ngọc quyến thái nghiên Hội thảo "Nghiên cứu thiết kế, chế tạo mô hình, thiết bị phục vụ công tác dạy học cho các trường trung học phổ thông và dạy nghề " 2015
23 Trần Thị Thanh Huyền Nghiên cứu, ứng dụng mạch điều khiển chỉnh lưu tia ba pha sử dụng thyristor dùng khuếch đại thuật toán trong thiết kế thiết bị thí nghiệm cho trường thpt lương ngọc quyến thái nguyên Hội thảo "Nghiên cứu thiết kế, chế tạo mô hình, thiết bị phục vụ công tác dạy học cho các trường trung học phổ thông và dạy nghề " 2015
24 Nguyễn Thị Ngọc Linh – Trần Thị Vân Anh Đổi mới phương pháp dạy học môn vật lí tại trường trung học phổ thông Hội thảo "Nghiên cứu thiết kế, chế tạo mô hình, thiết bị phục vụ công tác dạy học cho các trường trung học phổ thông và dạy nghề " 2015
25 Dương Trọng Đại Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị thí nghiệm khảo sát hiện tượng giao thoa ánh sáng Hội thảo "Nghiên cứu thiết kế, chế tạo mô hình, thiết bị phục vụ công tác dạy học cho các trường trung học phổ thông và dạy nghề " 2015
26 TS. Đoàn Quang Thiệu Xây dựng nông thôn mới ở tỉnh bắc kạn thực trạng và giải pháp Hội thảo cấp trường về Kinh tế, Kỷ niệm thành lập khoa kinh tế Công nghiệp 2015
27 Nguyen, Thi Thanh Ha Setting up an appropriate set of economic criteria and indicators for evaluating sustainable forest management in dinh hoa district (northern vietnam) Hội thảo cấp trường về Kinh tế, Kỷ niệm thành lập khoa kinh tế Công nghiệp 2015
28 ThS Ngô Thị Hồng Ánh Chế định mang thai hộ vì mục đích nhân đạo theo luật hôn nhân và gia đình 2014 Hội thảo cấp trường về Kinh tế, Kỷ niệm thành lập khoa kinh tế Công nghiệp 2015
29 Ma The Ngan Efficiency of investment in vietnam Hội thảo cấp trường về Kinh tế, Kỷ niệm thành lập khoa kinh tế Công nghiệp 2015
30 Vu Hong Van Necessary understandings about an job interview for fresh graduates Hội thảo cấp trường về Kinh tế, Kỷ niệm thành lập khoa kinh tế Công nghiệp 2015
Trang 8/52