Tạp chí - Hội thảo

STT Tác giả Tên bài báo Nhà xuất bản Năm xuất bản
1 Phạm Thành Long Điều khiển robot mềm bằng phương pháp nội suy sử dụng hàm định dạng kết hợp với cơ chế bù kép. Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số 3, tháng 3 2015
2 Ngô Thị Hồng Ánh Cho phép mang thai hộ nhưng còn nhiều vướng mắc Tạp chí luật sư Việt Nam, số 5 (15) 2015
3 Nguyễn Hồng Quang Bảo vệ quá dòng theo đặc tính thời gian phụ thuộc trong rơ le số Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 137, (07) 2015
4 Nguyễn Văn Huy Nâng cao chất lượng đặc trưng bottle neck cho nhận dạng tiếng nói tiếng Việt Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 137, (07) 2015
5 Gia Thị Định, Nguyễn Duy Cương Điều khiển adaptive backstepping cho robot hai bánh tự cân bằng Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 137, (07) 2015
6 Dương Thị Mai Hương, Nguyễn Phương Huy, Nguyễn Văn Phúc, Hoàng Văn Thuận Ứng dụng giải thuật di truyền cho thiết kế bộ lọc số FIR Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 137, (07) 2015
7 Nguyễn Kim Thoa, Phạm Duy Khánh Nghiên cứu, chế tạo bộ sạc pin không dây cho điện thoại di động Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 137, (07), 2015
8 Vũ Việt Vũ, Thuật toán phân cụm nửa giám sát dựa trên mô hình mật độ Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 137, (07) 2015
9 Lâm Hoàng Bình, Nguyễn Tiến Duy, Nguyễn Phương Huy, Lâm Hùng Sơn Thiết kế bộ điều khiển lai PI- đại số gia tử cho điều khiển lượng oxy hòa tan trong xử lý nước thải theo phương pháp bùn hoạt tính Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 137, (07) 2015
10 Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Thế Đức So sánh các kỹ thuật tham số hóa truyền thông trong hiệu chỉnh đường cong độ thẩm tương đối cho mô hình mô phỏng vỉa dầu khí móng nứt nẻ mỏ Bạch Hổ Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 137, (07) 2015
11 Đàm Bảo Lộc, Nguyễn Duy Cương Chia tải hai động cơ nối cứng trục, chung tải sử dụng điều khiển thích nghi Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 137, (07) 2015
12 Phạm Văn Thiêm, Nguyễn Thị Thanh Quỳnh Tối ưu hóa các tham số của hệ thống treo bị động dựa trên thuật toán tối ưu ngẫu nhiên và giải thuật di truyền Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 137, (07), 2015
13 Nguyễn Văn Chí Điều khiển ổn định vị trí dùng LQR cập nhật theo giá trị đặt cho hệ "Ball and Beam" Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 137, (07) 2015
14 Trần Anh Thắng, Lê Duy Minh, Lê Thị Huyền Trang Hiệu quả của giải mã lặp trong hệ thống trái phổ Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 137, (07) 2015
15 Phạm Đức Đại, Vũ Quốc Đông, Bùi Mạnh Cường Tối ưu hoạt động của hệ thống cấp nước sử dụng giải thuật di truyền Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 137, (07) 2015
16 Nguyễn Hữu Công, Nghiên cứu điều khiển nhiệt độ trong phôi tấm bằng mô hình hàm truyền Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 137, (07) 2015
17 Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Ngọc Doanh, Đào Huy Du Mô phỏng chữa cháy rừng bằng phương pháp mô hình hóa đa tác tử Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 137, (07) 2015
18 Nguyễn Tiến Duy, Nghiêm Văn Tính Nội suy phi tuyến trong đại số gia tử kết hợp giải thuật di truyền giải bài toán xấp xỉ hàm hình chuông Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 137, (07) 2015
19 Nguyễn Thanh Hà, Đoàn Thanh Hà, Nguyễn Đức Mùi Kết hợp mô hình MVC và công nghệ GIS quảng bá hình ảnh trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên trên bản đồ Google Maps Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 137, (07) 2015
20 Nguyễn tất Nam, Phan Thanh Hiền, Nguyễn Đức Bình Xây dựng chương trình xử lý kết quả đo từ máy phát tín hiệu trái phổ nhảy tần bằng phần mềm Matlab Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 137, (07) 2015
21 Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Hữu Công Nâng cao chất lượng điều khiển cho đối tượng có đặc tính cực trị Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 137, (07) 2015
22 Hồ Minh Ngọc, Phạm Ngọc Thắng, Đỗ Anh Tuấn, Đào Huy Du Phương pháp đo và tính toán phơi nhiễm điện từ trường của các trạm thu phát di động Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 137, (07) 2015
23 Vũ Hồng Vinh, Đinh Thị Nhung, Vương Hoàng Nam, Nguyễn Văn Sơn, Đào Huy Du Ứng dụng phương pháp ica phát hiện vùng não hoạt hóa trong dữ liệu ảnh cộng hưởng từ chức năng Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 128, (14) 2015
24 Phạm Thành Long Xác định dung sai giới hạn của khâu và khớp động dựa trên phản ứng động học của robot Tạp chí cơ khí Việt Nam, số 5, tháng 5 2015
25 Nguyen Tien Duy, Nghiem Van Tinh, Nguyen Tuan Anh Nonlinear Interpolation in Hedge Algebras Associating Genetic Algorithm to Solve the Bell-Shaped Function Approximation Problems International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE), Volume-5 Issue-1 2015
26 Nguyễn Văn Chí, Bùi Mạnh Cường Khắc phục hiện tượng quá điều chỉnh áp suất hơi trong điều khiển ổn định độ ẩm của giấy sử dụng feedback kết hợp feedforward Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, Tập 135, số 05 2015
27 Nguyễn Thị Thu Ngân Sử dụng mô hình Dupont để phân tích tỷ số ROE của công ty CP Sữa Việt Nam - Vinamilk Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên, Tập 136, (06) 2015
28 Nguyen Thi Quoc Dung, Phan Quang The Determination Temperature Distribution On PCBN Cutting Tools In Orthogonal Turning 9XC Hardened Alloy Steels Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, Tập 139, số 09, 2015 2015
29 Tran Minh Đuc Investigation of minimum quantity lubricant performance in hard machinning of s60c steel Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, Tập 139, số 09, 2015 2015
30 Nguyen Van Du; Đang Anh Tuan; Ngo Quoc Huy Experimental Models of Reducing Friction By Vibration Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, Tập 139, số 09, 2015 2015
Trang 6/52