Tạp chí - Hội thảo

STT Tác giả Tên bài báo Nhà xuất bản Năm xuất bản
1 Phạm Thành Long, Lê Thị Thu Thủy Tính toán dung sai chuỗi dẫn động chốt khóa két sắt bằng phương pháp số Tạp chí KHCN-ĐHTN 2017
2 Phạm Thị Mai Yến Thực trạng phát triển du lịch Hồ Núi Cốc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam 2017
3 Phạm Thị Mai Yến, Phạm Thị Minh Khuyên Sự hài lòng với sản phẩm du lịch tại khu du lịch Hồ Núi Cốc ĐH Kinh tế Quốc dân 2017
4 Phan Văn Nghị, Nguyễn Thái Bình, Lê Quang Duy Cao Thanh Long Một số vấn đề khi thiết kế, chế tạo máy ép - đóng bao cây ngô sau băm và trộn, công suất 01 tấn/h Tạp chí KHCN-ĐHTN 2017
5 Trần Minh Quang, Chun-Hui Chung Nghiên cứu xây dựng biểu đồ ổn định gia công phay dựa vào động lực học của mũi dao Tạp chí KHCN-ĐHTN 2017
6 Trần Ngọc Giang Giới thiệu mô hình burgers và nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của già hóa đến ứng xử nhớt đàn hồi vật liệu polyethylen Tạp chí KHCN-ĐHTN 2017
7 Trương Vũ Long, Nguyễn Thị Nương Cơ hội và thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam từ các hiệp định tự do thương mại mới Tạp chí Khoa học & Công nghệ 2017
8 Vi Thị Mai Hương Nghiên cứu khả năng xử lý nước cho bể nuôi cá cảnh ngoài trời bằng công nghệ bãi lọc trồng cây Tạp chí KHCN-ĐHTN 2017
9 Vũ Đức Phúc, Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Ngọc Hà Thiết kế tối ưu tham số của các bộ giảm chấn động lực nhằm giảm dao động cho động cơ diesel bằng phương pháp taguchi Tạp chí KHCN-ĐHTN 2017
10 Vũ Hồng Quân Điểm bát động đôi của ánh xạ trong không gian metric nón Tạp chí KHCN-ĐHTN 2017
11 Vũ Lai Hoàng, Đặng Quốc Khánh Ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ đến tính chất của compozit cu-tic. Tạp chí KHCN-ĐHTN 2017
12 Vũ Ngọc Kiên Một số phương pháp giảm bậc cho hệ không ổn đinh dựa theo thuật toán chặt cân bằng Tạp chí KHCN-ĐHTN 2017
13 Vũ Văn Thắng, Bạch Quốc Khánh Ảnh hưởng của tải ngẫu nhiên tới tổn thất điện năng trong lưới điện phân phối Tạp chí KHCN-ĐHTN 2017
14 Vũ Xuân Hòa, Emmanuel Fort, Dương Thị Thanh Trà, Nguyễn Văn Hảo, Phạm Thị Thu Hà, Phạm Minh Tân Xác định các thông số động học của các hạt nano vàng bán nguyệt đơn nhất Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự 2017
15 Nguyễn Nam Hưng Du lịch nông nghiệp - nông thôn trong xây dựng nông thôn mới ở Đồng Tháp hiện nay Đại học Sư phạm TP HCM 2017
16 Nguyễn Nam Hưng Quan niệm của G. Rútxô về tự do và bình đẳng ở trạng thái xã hội dân sự trong tác phẩm BÀN VỀ KHẾ ƯỚC XÃ HỘI Đại học KHXH và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP HCM 2017
17 Nguyễn Nam Hưng Dương Thị Hòa Nghĩa Bàn về dân chủ trong Hương ước của Làng Việt truyền thống Đại học Sư phạm Hà Nội 2 2017
18 Nguyễn Nam Hưng Dương Thị Hòa Nghĩa Văn Thị Lý Phát triển du lịch gắn với xâ dựng nông thôn mới ở Đồng Tháp hiện nay Đại học Sư phạm TP HCM 2017
19 Nguyễn Thị Nga Nhận thức lịch sử và tính khách quan trong nhận thức lịch lịch sử Đại học Sư phạm Hà Nội 2 2017
20 Nguyễn Thị Thu Hằng Pháp quyền dân chủ- nét đặc sắc trong tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền Nhà xuất bản Lao động - xã hội 2017
21 Nguyễn Thị Thu Thủy Chủ nghĩa Mác - Lênin về gia đình và vận dụng của Đảng ta thời kỳ đổi mới Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị Quốc Gia Hồ Chí Minh 2017
22 Nguyễn Thị Thu Thủy Phát huy vai trò văn hóa gia đình trong xây dựng nông thôn mới ở Đồng Tháp Đại học Sư phạm TP HCM 2017
23 Nguyễn Xuân Ca, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Luyến, Phạm Minh Tân,Nguyễn Xuân Trường, Phan Văn Độ, Lương Duy Thành và Vũ Phi Tuyến Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của các nano tinh thể hợp kim CdTe1-xSex(0 <= x <= 1) Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ X 2017
24 PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Dung Lương Thị Thúy Nga Xây dựng lối sống mới trong thanh niên qua tác phẩm Đời sống mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia: 70 năm tác phẩm Đời sống mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Giá trị lý luận và thực tiễn trong phong trào xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, 2017
25 Trần Thị Thu Huyền Quản trị trải nghiệm khách hàng - Công cụ kinh doanh mới dành cho các doanh nghiệp bán lẻ ĐH Kinh tế quốc dân 2017
26 Trương Thị Thùy Liên Giải pháp cho sự phát triển bền vững trong sản xuất lúa tỉnh Đồng Tháp hiện nay Đại học Sư phạm TP HCM 2017
27 Trương Thị Thùy Liên Một số biện pháp kiểm tra, đánh giá trong dạy học môn Lịch sử hiện nay Đại học Sư phạm Hà Nội 2 2017
28 Trương Vũ Long Nguyễn Thị Thu Hoàn Phát triển hàng hóa nông nghiệp gắn với xây dựng môi trường văn hóa ở Đồng Tháp hiện nay Đại học Sư phạm TP HCM 2017
29 Trương Vũ Long, Nguyễn Thị Thu Thủy Quan niệm của G. Rútxô về mục đích và đối tượng của giáo dục trong tác phẩm "Emile hay là về giáo dục". Đại học KHXH và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP HCM 2017
30 Dinh Van Nghiep Adaptive robust control for perturbed coupled nonlinear Twin Rotor Multiple Input-Multiple Output System Seventh Sense Research Group (SSRG) 2017
Trang 6/60