Tạp chí - Hội thảo

STT Tác giả Tên bài báo Nhà xuất bản Năm xuất bản
1 Trần Vệ Quốc, Phạm Thành Long Điều khiển robot hàn khi gia công các quỹ đạo phức hợp Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật Số 48+49 trang 137-141 2004
2 Đỗ Khắc Đức, Z.P. Jiang, J. Pan Robust and adaptive path following for underactuated autonomous underwater vehicles Ocean Engineering, vol. 31, No. 16 pp. 1967-1997 2004
3 Đỗ Khắc Đức, Z.P. Jiang, J. Pan State and output feedback controllers for path following of underactuated ships Ocean Engineering , vol. 31, No. 5-6 pp. 587-613 2004
4 Đỗ Khắc Đức, Z.P. Jiang, J. Pan, H. Nijmeijer A global output-feedback controller for stabilization and tracking of underactuated ODIN: A spherical underwater vehicle Automatica, vol. 40, No. 1 pp. 117-124 2004
5 Đỗ Khắc Đức, J. Pan, Z.P. Jiang Robust and adaptive path following for underactuated ships Automatica, vol. 40, No. 6 pp. 929-944 2004
6 Đỗ Khắc Đức, Z.P. Jiang, J. Pan Simultaneous stabilization and tracking control of mobile robots: An adaptive approach IEEE Transactions on Automatic Control, Vol. 49, No. 7 pp. 1147-1151 2004
7 Đỗ Khắc Đức, Z.P. Jiang, J. Pan A Global output-feedback controller for simultaneous tracking and stabilization of mobile robots IEEE Transactions on Robotics and Automation, Vol.20, No. 3 pp. 589-584 2004
8 Đỗ Khắc Đức, J. Pan Underactuated ships follow smooth paths: Full state feedback Proceedings of the 43rd IEEE Conference on Decision and Control Bahamas, USA, pp. 5354-5359 2004
9 Dương Ngọc Hải, Nguyễn Văn Tuấn Numerical Study of Wave Interaction Processes in Liquid -Vapour Bubble Mixtures Proceedings of the 2nd Asia – Pacific Workshop on Marine Hydrodynamics Busan, Korea, June 21st -22nd, pp. 79 – 83 2004
10 Nguyễn Văn Tuấn, Dương Ngọc Hải Waves reflected by Solid Wall and Interaction in Vapour Bubbly Liqiuds The 6th International Conference on Nuclear Thermal Hydraulics, Operations and Safety (NUTHOS-6), Nara, Japan, October 4-8 2004
11 Bành Tiến Long, Phan Quang Thế, Nguyễn Đăng Bình and X.V. Vu Influence of Coolants on Performance of TiN-PVD Coated HSS Endmills Using to Machine Slot on 1045 Hardened Steel Proceedings of the 2nd Vietnam - Korea International Joint Symposium Hanoi, November 20th –21st, pp. 106-112 2003
12 Bành Tiến Long, Phan Quang Thế Xác định trường nhiệt độ trong dao tiện thép gió bằng phương pháp phần tử hữu hạn Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia Tập 41, số 4 trang 28-38 2003
13 Võ Quang Lạp Ứng dụng bộ vi xử lí 8031 trong hệ thống truyền động thyristor - động cơ điện một chiều Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên, Số 1(25) trang 33-39 2003
14 Bùi Chính Minh, Nguyễn Văn Liễn, Nguyễn Công Hiền Điều khiển trực tiếp mô men động cơ không đồng bộ Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên, Số 2 (26) trang 50-55 2003
15 Bùi Chính Minh Hệ thống điều khiển động cơ servo tín hiệu số Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên, Số 4 (28) trang 60-67 2003
16 Trần Xuân Minh Các chế độ làm việc và các đặc tính ngoài của sơ đồ chỉnh lưu cầu ba pha Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên, Số 2(26) trang 56-63 2003
17 Nguyễn Phùng Quang, Cao Xuân Tuyển Ứng dụng lý thuyết điều khiển mờ trong điều khiển vector động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu gắn trên bề mặt rotor Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên, Số 2(26) trang 69-75 2003
18 Đỗ Trung Hải Ứng dụng phần mềm Matlab 5.3 tính toán động học và động lực học của hệ điều khiển chuyển động nhiều trục Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên, Số 2 (26) trang 63-68 2003
19 Võ Quang Lạp Phân tích trạng thái làm việc của hệ thống điện trên máy ủi cỡ lớn Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên, Số 1(25) trang 29-32 2003
20 Đỗ Khắc Đức, Z.P. Jiang, J. Pan Robust global stabilization of underactuated ships on a linear course: State and output feedback International Journal of Control, vol. 76, No. 1 pp. 1-17 2003
21 Đỗ Khắc Đức, Z.P. Jiang, J. Pan Global tracking control of a VTOL aircraft without velocity measurements IEEE Transactions on Automatic Control, vol. 48, No. 12 pp. 2212-2217 2003
22 Đỗ Khắc Đức, J. Pan, Z.P. Jiang Robust adaptive control of underactuated ships on a linear course with comfort Ocean Engineering, vol. 30, No. 17 pp. 2201-2225 2003
23 Đỗ Khắc Đức, J. Pan Robust path following of underactuated ships using serret-frenet frame Proceedings of American Control Conference, Colorado, USA, pp.2000-2005 2003
24 Đỗ Khắc Đức, J. Pan Robust and adaptive path following for underactuated autonomous underwater vehicles Proceedings of American Control Conference, Colorado, USA, pp. 1994-1999 2003
25 Đỗ Khắc Đức, J. Pan Underactuated ship global tracking without measurement of velocities Proceedings of American Control Conference, Colorado, USA, pp. 2012-2017 2003
26 Đỗ Khắc Đức, Z.P. Jiang, J. Pan Simultaneous tracking and stabilization of mobile robots without velocity measurement Proceedings of the 42nd IEEE Conference on Decision and Control Hawaii, USA, pp. 3852-3857 2003
27 Đỗ Khắc Đức, J. Pan Global trajectory tracking control of underactuated ships with off-diagonal terms Proceedings of the 42nd IEEE Conference on Decision and Control Hawaii, USA, pp. 1250-1255 2003
28 Đỗ Khắc Đức, J. Pan Global waypoint tracking control of underactuated ships under relaxed assumptions Proceedings of the 42nd IEEE Conference on Decision and Control, Hawaii, USA, pp. 1244-1249 2003
29 Đỗ Khắc Đức, Z.P. Jiang, J. Pan Global output-feedback tracking control of a VTOL aircraft Proceedings of the 42nd IEEE Conference on Decision and Control Hawaii, USA, pp. 4914-4919 2003
30 Đỗ Khắc Đức, J. Pan Robust path following of underactuated ships using serret-frenet frame Proceedings of American Control Conference, Colorado, USA, pp. 2000-2005 2003