Tạp chí - Hội thảo

STT Tác giả Tên bài báo Nhà xuất bản Năm xuất bản
1 Đoàn Kim Luân Ước lượng sai số khi giải gần đúng các phương trình tích phân Tạp chí Khoa học Đại học Cơ điện, Tháng 1 trang 6-9 1973
2 Trương Kim Hiếu, Nguyễn Công Hòa, Nguyễn Phú Thùy, Nguyễn Thư Xá, Nguyễn Thị Vân Nghiên cứu chế tạo màng mỏng Cadimi Sulfit (CDS) Tạp chí Khoa học Đại học Cơ điện, Tháng 1 trang 10-11 1973
3 Đinh Nho Sinh Phương trình chuyển động và cơ sở của cơ học lượng tử Photon Tạp chí Khoa học Đại học Cơ điện, Tháng 1 trang 13-21 1973
4 Trịnh Quang Vinh Một ý tưởng mới trong thiết kế cơ cấu cam Tạp chí Khoa học Đại học Cơ điện, Tháng 1 trang 22-31 1973
5 Nguyễn Phan Mạnh Tường Sự chuyển động và độ bền của bánh răng Novicop Tạp chí Khoa học Đại học Cơ điện, Tháng 1 trang 32-38 1973
6 Nguyễn Huy San Ảnh hưởng của phương pháp mài đến tuổi bền của dụng cụ cắt Tạp chí Khoa học Đại học Cơ điện, Tháng 1 trang 39-43 1973
7 Trần Hữu Đà Một số vấn đề về nhiệt trong quá trình cắt kim loại Tạp chí Khoa học Đại học Cơ điện, Tháng 1 trang 44-53 1973
8 Phạm Đức Hiểu Tính toán hiệu suất trong các hộp tốc độ của máy công cụ Tạp chí Khoa học Đại học Cơ điện, Tháng 1 trang 54-59 1973
9 Mai Trọng Nhân Lý thuyết, cấu trúc và động học của máy công cụ Tạp chí Khoa học Đại học Cơ điện, Tháng 1 trang 60-67 1973
10 Trịnh Khắc Nghiêm Những đặc điểm khi mài dụng cụ cắt dao hợp kim cứng Tạp chí Khoa học Đại học Cơ điện, Tháng 1 trang 68-72 1973