Tạp chí - Hội thảo

STT Tác giả Tên bài báo Nhà xuất bản Năm xuất bản
1 Hoàng Vị, Trần Vệ Quốc, Nguyễn Xuân Quỳnh Cơ sở toán học tự động hoá thiết kế cụm trục chính máy công cụ Hội nghị toàn quốc về Tự động hoá lần thứ 3, VICA-3, Hà Nội, tháng 04 1998
2 Vũ Quý Đạc, Trịnh Quang Vinh, Nguyễn Xuân Lạc Nghiên cứu và thiết lập hàm số truyền động của cơ cấu tổ hợp BXT Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ VI, Hà Nội, tháng 12 1997
3 Trịnh Chất, Vũ Ngọc Pi Về thiết kế tối ưu động cơ hộp giảm tốc bánh răng hành tinh Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ VI- Hà Nội, tháng 12 1997
4 Trần Ích Thịnh, Ngô Như Khoa Phân tích cơ học tấm composite nhiều lớp Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ VI, Hà Nội, tháng 12 trang 258 – 265 1997
5 E. D. Doyle, Phan Quang The An Examination of the Tribological Contact Conditions in Machining Using PVD TiN coated Cutting Tools World Tribology Congress8th -12th, September London, UK, pp. 336 1997
6 Võ Quang Lạp Ứng dụng bộ biến đổi điện áp xoay chiều bằng thyristor cho máy hàn tiếp xúc Thông báo khoa học các trường đại học, 1997 1997
7 Vũ Ngọc Pi, Trịnh Chất Về kết cấu và tính toán tối ưu động cơ - hộp giảm tốc Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên Số 2(3) trang 43-46 1997
8 Trần Vệ Quốc Nghiên cứu tính toán, thiết kế bộ truyền bánh răng trên máy tính Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên, Số 1(2) trang 37-45 1997
9 Lê Xuân Rao Mô phỏng chuyển động bàn máy bào giường (ứng dụng thiết bị PLC CD 400) Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên, Số 1(2) trang 52-56 1997
10 Vũ Đình Trung Một số vấn đề về thiết kế các chi tiết có bề mặt phức tạp tuỳ ý theo hướng gia công trên máy điều khiển số Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên Số 2(3) trang 47-50 1997
11 Trịnh Quang Vinh Ứng dụng ma trận và phép biến đổi toạ độ để thiết lập phương trình chuyển động của các cơ cấu phẳng Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên, Số 1(2) trang 45-51 1997
12 Nguyễn Đăng Bình Xác định các thông số cơ bản của Module công nghệ phần mềm (MĐTĐ) trong hệ thống sản xuất tự động linh hoạt Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên, Số 1(1) trang 32-36 1996
13 Trần Hữu Đà Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy tự động cắt rãnh nghiêng trên lỗ hình trục cán thép Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên Số 1(1) trang 36-41 1996
14 Võ Quang Lạp Một số vấn đề kĩ thuật ở phân xưởng mạ nhà máy xe đạp Xuân Hoà Hà Nội Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên Số 1(1) trang 29-32 1996
15 Lê Cao Thăng Phương pháp phân tích quá trình uốn vật liệu lưỡng kim Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên Số 1(1) trang 24-28 1996
16 Trịnh Quang Vinh Kết quả nghiên cứu một số đặc trưng động học của cơ cấu tổ hợp BGCR Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên Số 1(1) trang 41-44 1996
17 Nguyễn Đăng Bình Xác định các thông số cơ bản của modul công nghệ tự động mềm gồm hai trung tâm gia công và hai robot Hội nghị toàn quốc về Tự động hoá lần thứ 2, VICA-2, Hà Nội, tháng 4 1996
18 Đỗ Khắc Đức, Trần Vệ Quốc Kỹ thuật gia công nhóm cho các hệ thống sản xuất chế tạo máy nhiều sản phẩm, nhiều giai đoạn Hội nghị toàn quốc về Tự động hoá lần thứ 2, VICA-2, Hà Nội, tháng 4 1996
19 Trần Vệ Quốc Tối ưu hoá điều khiển cắt gọt cho các nguyên công gia công nhiều lần ăn dao khi kể đến tính ngẫu nhiên trong quá trình gia công Hội nghị toàn quốc về Tự động hoá lần thứ 2, VICA-2, Hà Nội, tháng 4 1996
20 Trần Vệ Quốc Tự động hoá thiết kế các cơ cấu kích rung Hội nghị toàn quốc về Tự động hoá lần thứ 2, VICA-2, Hà Nội, tháng 4 1996
21 Hoàng Vị, Trần Vệ Quốc Tự động hoá thiết kế cụm trục chính máy công cụ trên cơ sở phân tích động Hội nghị toàn quốc về Tự động hoá lần thứ 2, VICA-2, Hà Nội, tháng 4 1996
22 Trịnh Quang Vinh Một số tính chất động học của cơ cấu tổ hợp BGCR Hội nghị toàn quốc về Tự động hoá lần thứ 2, VICA-2, Hà Nội, tháng 4 1996
23 Trịnh Quang Vinh Tính toán vị trí và thời gian dùng của cơ cấu tổ hợp BCG Hội nghị toàn quốc về Tự động hoá lần thứ 2, VICA-2, Hà Nội, tháng 4 1996
24 Võ Xuân Quang Chuỗi kích thước hiện đại Hội nghị toàn quốc về Tự động hoá lần thứ 1, VICA-1, Hà Nội, tháng 4 1994
25 Võ Quang Lạp Nghiên cứu và ứng dụng phương pháp pha ngang để điều khiển các bộ biến đổi điện áp bằng thyristor Thông báo khoa học các trường đại học 1994
26 Võ Xuân Quang Các phương trình đặc thù của bài toán về “sai số chuẩn” trong việc tự động hoá thiết kế Hội nghị toàn quốc về Tự động hoá lần thứ 1, VICA-1, Hà Nội, tháng 4 1994
27 Trần Vệ Quốc Khử bụi trong khói của nhà máy cốc hoá Thái Nguyên Hội nghị toàn quốc về Tự động hoá lần thứ 1, VICA-1, Hà Nội, tháng 4 1994
28 Trần Vệ Quốc Hệ thống tự động hoá thiết kế các cơ cấu máy Hội nghị toàn quốc về Tự động hoá lần thứ 1, VICA-1, Hà Nội, tháng 4 1994
29 Trần Vệ Quốc Hệ thống tự động hoá điều chỉnh các máy cắt kim loại Hội nghị toàn quốc về Tự động hoá lần thứ 1, VICA-1, Hà Nội, tháng 4 1994
30 Trịnh Quang Vinh Nghiên cứu cơ cấu và máy có chuyển động gián đoạn bằng phương pháp tâm tích Hội nghị toàn quốc về Tự động hoá lần thứ 1, VICA-1, Hà Nội, tháng 4 1994