Tạp chí - Hội thảo

STT Tác giả Tên bài báo Nhà xuất bản Năm xuất bản
1 Nguyễn Tiến Đức Impacts of climate change to Apartment Buildings in Thainguyen and the adaptation solutions Bach Khoa Publishing House 2017
2 Nguyễn Tiến Khiêm, Dương Thế Hùng “A closed-form solution for free vibration of multiple cracked timoshenko beam and application” Viện Hàn Lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam 2017
3 Pham Huong Quynh, Nguyen Thi Thu Phuong Researching the efficient SS and COD treatment in wastewater in Viet Cuong craft villages by coagulation and flocculation Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHTN 2017
4 Vũ Thị Bích Quyên, Đỗ Xuân Tùng, Nguyễn Thế Thịnh Phương pháp phần tử biên tính nội lực và chuyển vị dầm trên nền đàn hồi theo mô hình Winkler Tạp chí Khoa học công nghệ xây dựng 2017
5 Lương Thị Thúy Nga Nâng cao chất lượng giáo đạo đức Hồ Chí Minh cho sinh viên Việt Nam hiện nay, Tạp chí Giáo dục Lý luận Chính trị, số 266, tháng 10/2017, tr.12-16 2017
6 Nguyễn Thị Vân Anh Thu hút đầu tư - động lực và cơ sở phát triển kinh tế bền vững tỉnh Thái Nguyên, tạp chí KHCN đại học thái nguyên, số 10, tr. 167-172. 2017
7 Le Thi Bich Nam, Nguyen Manh Cuong, Tran Ich Thinh, Duong Pham Tuong Minh and Le Quang Vinh Dynamic analysis of complex composite tubes by continuous element method Journal of Science and Technology - Technical Universities, Việt Nam, 119 pp. 048-052 2017
8 Nguyễn Thị Vân Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế (2006 - 2015) Tạp chí Lịch sử Đảng, 9/2017, Tr.3-7. 2017
9 Nguyễn Thị Vân Tác động của cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ tư đến phát triển kinh tế Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, 9/2017, Tr.110-113. 2017
10 Nguyen Thị Van, Nguyen Bich Hong Solutions to promote the economic structural transformation in Bac Giang province towards industrialization and modernization to 2020 with a vision to 2030 Tạp chí khoa học công nghệ ĐHTN , 9/2017, Tr.97-102 2017
11 Nguyễn Thị Nương Cơ hội và thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam từ các hiệp định tự do thương mại mới Tạp chí Khoa học & Công nghệ, quý III/2017. 2017
12 Nguyễn Đình Mãn, Đỗ Đức Trung Ảnh hưởng của một số thông số công nghệ đến lượng dịch chuyển tâm chi tiết khi mài vô tâm chạy dao hướng kính (Áp dụng cho máy mài vô tâm mà chuyển động chạy dao được thực hiện bởi đầu đá mài). Tạp chí KH&CN Đại học Thái Nguyên, Số 173(13), 2017 2017
13 Ngô Quốc Huy, Chu Ngọc Hùng, Nguyễn Văn Dự, Thiết kế, chế tạo đầu rung siêu âm trợ giúp tiện lỗ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, số 173(13), ISSN 1859 - 2171 2017
14 Ngô Minh Tuấn, Hoàng Vị, Hoàng Vĩnh Sinh Khảo sát sai số Profile răng của bánh răng trụ khi phay lăn răng Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số tháng 9 năm 2017 2017
15 Trần Minh Đức, Phạm Quang Đồng, Trần Thế Long, Trần Quyết Chiến, Nghiên cứu chế tạo đầu phun dung dịch lạnh cho bôi trơn làm nguội tối thiểu, ứng dụng vào phay cứng thép SKD11 , Tạp chí khoa học công nghệ-ĐHTN, tập 173, số 13,2017 2017
16 Lê Quang Duy, Phan Văn Nghị, Nguyễn Thái Bình, Cao Thanh Long (Một số vấn đề khi thiết kế, chế tạo máy mài phục hồi bề mặt làm việc khuôn ép viên nén mùn cưa d=750 mm ÷ 1000 mm) tạp chí KHCN đại học thái nguyên, số 16, trang 3 2017
17 Phan Văn Nghị, Nguyễn Thái Bình, Lê Quang Duy, Cao Thanh Long (Một số vấn đề khi thiết kế, chế tạo máy ép - đóng bao cây ngô sau băm và trộn, công suất 01 tấn/h) tạp chí KHCN đại học thái nguyên, số 16, trang 25 2017
18 Nguyễn Thái Bình, Phan Văn Nghị, Lê Quang Duy, Cao Thanh Long, (Một số vấn đề khi thiết kế, chế tạo máy trộn cây ngô sau băm, năng suất 01 tấn/h), tạp chí KHCN đại học thái nguyên, số 16, trang 49 2017
19 Nguyễn Thị Tuyết Hoa, Trần Thiện Dũng Điều khiển bám quỹ đạo cho hệ Ball & Plate dựa trên SMC kết hợp PI Tạp chí NCKH & Công nghệ quân sự, ISSN 1859 - 1043; Số Đặc san ACMEC, 07 - 2017, pp. 209-215. 2017
20 Nguyễn Hoàng Việt, Lê Thị Huyền Trang Một phương pháp thực hiện bộ điều khiển mờ cho động cơ một chiều kích từ song song Tạp chí NCKH & Công nghệ quân sự, ISSN 1859 - 1043; Số Đặc san ACMEC, 07 - 2017, pp. 144-149. 2017
21 Phạm Thành Long, Lê Thị Thu Thủy Tính toán dung sai chuỗi dẫn động chốt khóa két sắt bằng phương pháp số, Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Thái Nguyên, ISSN 1859-2171, tập 176 (16),12/2017, trang 11-18. 2017
22 Nguyễn Quang Hoàng, Nguyễn Văn Quyền, Vũ Đức Vương Mô hình hóa và điều khiển tay máy đơn có khâu đàn hồi tịnh tiến Tạp chí NCKH & Công nghệ quân sự, ISSN 1859 - 1043; Số Đặc san ACMEC, 07 - 2017, pp. 111-118 2017
23 N. Q. Hoang and V. D. Vuong Sliding mode control for a Planar parallel robot driven by electric motors in a task space J. Comput. Sci. Cybern., vol. 33, no. 4, pp. 325–337, 2017. 2017
24 Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Ngọc Hà Về phương pháp giải bài toán động lực học ngược robot song song Tạp chí NCKH & Công nghệ quân sự, ISSN 1859 - 1043; Số Đặc san ACMEC, 07 - 2017, pp. 200-208 2017
25 Nguyen Tien Duy, Vu Nhu Lan Interpolation based on semantic distance weighting in hedge algebra and its application Journal of Computer Science and Cybernetics,V.33, N.1, 2017 (pp.19-33), DOI 10.15625/1813-9663/33/1/9834 2017
26 Phùng Thị Thu Hiền Phương pháp I-vector trong nhận dạng người nói Tạp chí KHCN Đại học thái nguyên,số 172,trang 25-29 2017
27 Cao Ngọc Ánh, Vũ Việt Vũ, Phùng Thị Thu Hiền Thuật toán phân cụm K-mean Tạp chí KHCN Đại học thái nguyên,số 169,trang 159 - 164 2017
28 Nguyen Van Huy, Phung Thi Thu Hien Applying text slection for improving an automatic speech recognition Tạp chí NCKH & Công nghệ quân sự, ISSN 1859 - 1043; Số Đặc san ACMEC, 07 - 2017, pp. 47-53; ISSN 1859 - 1043 2017
29 Nguyễn Thị Bích Điệp, Bùi Thị Hương Thơm, Đỗ Duy Cốp Thuật toán DBSCAN trong phân vùng ảnh chụp CT và ứng dụng trong trích xuất đặc trưng não người Tạp chí NCKH & Công nghệ quân sự, ISSN 1859 - 1043; Số Đặc san ACMEC, 07 - 2017, pp. 223-230 2017
30 Nghiem Van Tinh, Nguyen Cong Dieu , "Improving the Forecasted Accuracy of Model Based on Fuzzy Time Series and K-Means", Journal of science and Technology: issue on Information and Communications Technology, Vol.3, No.2, ISSN: 1859-1531 2017
Trang 4/64