Tạp chí - Hội thảo

STT Tác giả Tên bài báo Nhà xuất bản Năm xuất bản
1 Đỗ Trung Hải, Dương Hòa An An implementation of time - domain reflectometry using FPGA for transmission lines fault location The 11th SEATUC Symposium 2017 2017
2 Dương Thị Nhẫn Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với việc phát triển nguồn nhân lực quản lý giáo dục ở Việt Nam 2017
3 Hoàng Tiến Đạt Structure Optimization of a Micro Drill Bit with Nonlinear Constraints Considering the Eccentricity, Gyroscopic Moments, Lateral and Torsional Vibratiotions journal of Physics: Conference Series (JPCS) 2017
4 Lê Hồng Thái Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng tại các trạm thu phát sóng di động trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh Ha Tinh University - International Conference 2017
5 Lê Thị Quỳnh Trang Phát triển năng lực thiết kế dạy học môn Tâm lý học của giảng viên bộ môn tại Đại học Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên theo phương pháp dạy học tình huống Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân. Hà Nội 2017
6 Lê Thị Quỳnh Trang Thực trạng và giải pháp nâng ao năng lực nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân. Hà Nội 2017
7 Ngô Thanh Hải Vai trò của cán bộ quản lý giáo dục trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân. Hà Nội 2017
8 Nguyễn Hoàng Hà, Ngô Thị Phương Anh Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân. Hà Nội 2017
9 Nguyễn Minh Cường Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng tại các trạm thu phát sóng di động trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh Ha Tinh University - International Conference 2017
10 Nguyễn Thị Kim Huyển, Dương Hương Lam Application of material flow cost accounting for the manufacturing process of liquid iron in Thainguyen iron and steel joint stock corporation ICECH 2017 - International Conference on Emering Challenges 2017
11 Nguyễn Thị Kim Huyển, Dương Hương Lam Application of material flow cost accounting for the manufacturing process of liquid iron in Thainguyen iron and steel joint stock corporation Bach Khoa Publíshing house 2017
12 Nguyễn Thị Nương VẤN ĐỀ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, CHỦ ĐỘNG CHỐNG THIÊN TAI, ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG Ha Tinh University - International Conference 2017
13 Nguyễn Thị Thu Hằng Xây dựng môi trường giáo dục dân chủ để phát triển nền giáo dục Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân. Hà Nội 2017
14 Nguyễn Thị Thúy Hiên Analyzing the factors reflecting the satisfaction of urban residents for urban plans of Thai Nguyen city according to the sustainable urban development goal Ha Tinh University - International Conference 2017
15 Nguyễn Thị Thúy Hiên Management of planning and construction according to urban plans in Thai Nguyen city towards the sustainable urban development goal Ha Tinh University - International Conference 2017
16 Phạm Hương Quỳnh A study on nitrogen and phoshorus removal in swine wastewater by map to improve the efficiency of biogas recovery in anaerobic treatment Ha Tinh University - International Conference 2017
17 Phạm Thị Mai Yến, Phạm Thị Minh Khuyên Green supply chain - Solutions to improve the competitiveness os Thainguyen tea ICEBM 2017
18 Phạm Thị Minh Khuyên, Phạm Thị Mai Yến Green supply chain - Solutions to improve the competitiveness of Thainguyen tea Proceedings of The Sixth International Conference on Entrepreneurship and Business Management 2017
19 Trần Hoài Linh, Đào Duy Yên, Trương Tuấn Anh Transformer faults detection using electrical and mechanical vibration signals 2017
20 Trần Thị Thu Huyền Quản trị trải nghiệm khách hàng - Công cụ phát triển kinh doanh bền vững mới dành cho các doanh nghiệp bán lẻ International Academic Conference 2017: Subtainable Production and Consumption 2017
21 Vi Thị Mai Hương A study on domestic wastewter treatment ability in Bach Quang ward by the hybrid model of stabilisation pond and constructed wetland International workshop on environmental & for sustainble development 2017
22 Bùi Thanh Hiền, Đặng Anh Tuấn Tính toán và xác định kích thước tối ưu cho sàn nâng sử dụng xi lanh thủy lực Tạp chí KHCN-ĐHTN 2017
23 Chu Ngọc Hùng, Ngô Quốc Huy, Nguyễn Văn Dự Đánh giá hiệu ứng giảm ma sát trượt giữa thép gió và nhôm khi bổ sung rung động siêu âm Tạp chí KHCN-ĐHTN 2017
24 Đàm Bảo Lộc, Nguyễn Duy Cương Bù nhiễu tổng cho hệ điện cơ bằng điều khiển huấn luyện truyền thẳng Tạp chí KHCN-ĐHTN 2017
25 Đặng Anh Tuấn, Dương Phạm Tường Minh Tính toán thiết kế robot leo dây sử dụngcơ cấu bốn khâu bản lề Tạp chí KHCN-ĐHTN 2017
26 Đặng Ngọc Trung, Đỗ trung Hải Mô hình thực nghiệm điều khiển hệ thao tác từ xa với trễ trên kênh truyền thông là hàng số Tự động hóa ngày nay, Chuyên san điều khiển và tự động hóa, ĐH BKHN 2017
27 Đào Duy Yên Ứng dụng phần mềm ANSYS xây dựng mô hình Máy biến áp ba pha và phân tích chế độ làm việc của Máy biến áp trong điều kiện làm việc bình thường và sự cố Tạp chí KHCN-ĐHTN 2017
28 Đinh Văn Tiệp Một thuật toán xấp xỉ tích phân kép sử dụng phương pháp cầu phương thích ứng Tạp chí KHCN-ĐHTN 2017
29 Đỗ Trung Hải Một phương pháp giảm bậc cho hệ không ổn định dựa theo thuật toán chặt cân bằng Viện khhọc và công nghệ quân sự 2017
30 Dương Công Định Điều chỉnh động học máy phay lăn răng và ứng dụng máy tính vào tính toán điều chỉnh để nâng cao độ chính xác gia công Tạp chí KHCN-ĐHTN 2017
Trang 4/60