Tạp chí - Hội thảo

STT Tác giả Tên bài báo Nhà xuất bản Năm xuất bản
1 Đoàn Thanh Hải, Nguyễn Quốc Bình Sử dụng quay pha phụ tối ưu sóng mang thu để giảm ảnh hưởng riêng của méo phi tuyến trong hệ thống 16QAM-OFDM Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, số đặc san 07, 2016 2016
2 Phạm Thành Long, Lê Thị Thu Thủy Khảo sát tính đẳng tốc và giới hạn chuyển hướng không gian của một số khớp vạn năng bằng phương pháp số Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, số đặc san 07, 2016 2016
3 Đào Huy Du, Nguyễn Hoàng Việt Một giải pháp nâng cao hiệu quả phân luồng cho các phương tiện giao thông tại nút giao Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, số đặc san 07, 2016 2016
4 Nguyễn Văn Tuấn, Lữ Thị Dung Quá trình tăng áp suất tại van chặn dòng chảy hai pha Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, số đặc san 07, 2016 2016
5 Nguyen Van Sum, Lai Khac Lai An anfis controller for active magnetic bearing in a flywheel energy storage system Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, số đặc san 07, 2016 2016
6 Phạm Thành Long, Lê Thị Thu Thủy Tính toán tương quan độ chính xác của các phép đo thành phần trong bài toán đo lường gián tiếp Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, số đặc san 07, 2016 2016
7 Ngô Văn An, Dương Minh Đức, Nguyễn Tùng Lâm Phương pháp điều khiển chống rung cho cầu trục tránh vật cản Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, số đặc san 07, 2016 2016
8 Lê Văn Nhất An approach for identification of process parameters for ductile-regime machiningin fixed diamond wire sawing Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 154 (09), 2016 2016
9 Chu Ngọc Hùng, Nguyễn Văn Dự, Nguyễn Thị Thảo Một số kết quả thực nghiệm đánh giá ảnh hưởng tích cực của gia công khoan lỗ sâu tích hợp rung Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 154 (09), 2016 2016
10 Bành Tiến Long, Vũ Ngọc Pi, Lê Xuân Hưng, Lưu Anh Tùng Xây dựng công thức tính chế độ cắt cho mài lỗ Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 154 (09), 2016 2016
11 Ngô Quốc Huy, Nguyễn Văn Dự, Chu Ngọc Hùng, Hồ Ký Thanh Thực nghiệm đánh giá ảnh hưởng của kích thước đầu rung siêu âm công suất lớn đến tần số cộng hưởng rung động Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 154 (09), 2016 2016
12 Hoàng Vị, Lê Tiến Thanh Cơ sở tạo hình bánh răng trụ răng cong Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 154 (09), 2016 2016
13 Dương Công Định Ứng dụng máy tính vào tính toán điều chỉnh để nâng cao độ chính xác gia công bánh răng trên máy vạn năng Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 154 (09), 2016 2016
14 Trần Văn Quân Thiết kế cơ cấu cấp phôi tự động cho máy khắc chữ trên màng lọc chất thải dạng tổ ong trong ống xả xe máy Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 154 (09), 2016 2016
15 Hà Đức Thuận Ảnh hưởng của chế độ cắt đến lực cắt, mòn dao, cấu trúc tế vi và nhám bề mặt khi phay thép SUS 304 Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 154 (09), 2016 2016
16 Nguyễn Như Hiển Trần Xuân Minh Dương Quốc Tuấn Nghiên cứu chế độ làm việc tối ưu mô men của động cơ đồng bộ từ thông dọc trục kích từ NCVC Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 154 (09), 2016 2016
17 Nguyễn Như Hiển, Đinh Văn Nghiệp Thiết kế bộ điều khiển thích nghi cho hệ TRMS Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 154 (09), 2016 2016
18 Nguyễn Hoàng Việt, Phạm Văn Thiêm, Lê Trung Kiên Thiết kế thiết bị tín hiệu đuôi tầu Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 154 (09), 2016 2016
19 Vũ Ngọc Huy, Nguyễn Thị Ngọc Linh Swarm Intelligence: Practical and Theoretical Trends Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 154 (09), 2016 2016
20 Nguyễn Như Hiển, Đỗ Đức Tuấn Nghiên cứu, xây dựng phương pháp điều khiển nhằm nâng cao chất lượng của hệ thống cán thép tấm Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 154 (09), 2016 2016
21 Dương Thế Hùng Trần Việt Thắng Some results of the laboratory module simulated structural dynamics are performed at the laboratory of civil and environmental faculty - tnut Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 154 (09), 2016 2016
22 Phạm Hương Quỳnh Nghiên cứu xử lý nước rác bằng lọc sinh học thiếu khí với cấp khí tự nhiên Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 154 (09), 2016 2016
23 Trần Thị Bích Thảo, Bùi Thị Linh, Nguyễn Thị Giang, Hà Văn Tú, Nguyễn Thị Thủy Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả quá trình thiêu đốt chất thải Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 154 (09), 2016 2016
24 Vi Thị Mai Hương, Vũ Thị Thao, Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Vân Anh Đại học Kỹ thuật Công nghiệp bằng mô hình công nghệ kết hợp hồ sinh học và bãi lọc trồng cây Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 154 (09), 2016 2016
25 Vũ Hồng Vân The asean economic community and competitiveness of vietnam’s labor force Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 154 (09), 2016 2016
26 Nguyen Thi Kim Huyen, Nguyen Truong Giang Capital supply chain management in commercial banks Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 154 (09), 2016 2016
27 Đoàn Quang Thiệu Một số kết quả nghiên cứu xây dựng mô hình về quản trị nhân sự và kế toán tài chính Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 154 (09), 2016 2016
28 Trần Thị Thu Huyền Sự bùng nổ các trung tâm thương mại và bước chuyển mình của thị trường bán lẻ Việt Nam Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 154 (09), 2016 2016
29 Nguyễn Thị Hồng Nhung, Đặng Thị Hoài Kaizen – Bài học kinh nghiệm cho đổi mới giáo dục đại học tại trường đại học kỹ thuật công nghiệp Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 154 (09), 2016 2016
30 Đinh Văn Tiệp Orthogonal integer similarity of diagonal integer matrix Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 154 (09), 2016 2016
Trang 3/52