Tạp chí - Hội thảo

STT Tác giả Tên bài báo Nhà xuất bản Năm xuất bản
1 Trương Tuấn Anh Khảo sát trên hợp bộ thí nghiệm cmc-356 khả năng cải thiện sai số của rơle khoảng cách bằng mạng nơ-rôn mlp Hội thảo cấp trường khoa Điện tháng 6/2015 2015
2 Lê Thị Thu Hà, Ngô Thanh Hải, Lê Thị Minh Nguyệt Bàn về một số vấn đề trong giảng dạy môn học cơ sở lý thuyết mạch điện Hội thảo cấp trường khoa Điện tháng 6/2015 2015
3 Lê Tiên Phong, Ngô Đức Minh Nghiên cứu các phương pháp tìm điểm làm việc cực đại của pin mặt trời và đề xuất giải pháp mới Hội thảo cấp trường khoa Điện tháng 6/2015 2015
4 TS. Ngô Đức Minh Phân tích lưới điện kín và ứng dụng công nghệ facts cho điều khiển dòng công suất Hội thảo cấp trường khoa Điện tháng 6/2015 2015
5 Trần Hoài Linh, Dương Hòa An, Nguyễn Thị Thanh Thủy Ứng dụng phương pháp phân tích sóng phản hồi chủ động để định vị trí sự cố trên đường truyền tải Hội thảo cấp trường khoa Điện tháng 6/2015 2015
6 Dương Quỳnh Nga Nghiên cứu quá trình điều khiển tần số trong lò trung tần nấu thép sử dụng plc và biến tần của hãng siemens Hội thảo cấp trường khoa Điện tháng 6/2015 2015
7 Dương Quốc Hưng Trần Thị Thanh Thảo Cải tạo mạch điện của hệ thống cầu trục bốc mía tại nhà máy mía đường phục hoà, tỉnh cao bằng Hội thảo cấp trường khoa Điện tháng 6/2015 2015
8 Nguyễn Văn Huỳnh, Trần Thị Thanh Hải tìm hiểu, nghiên cứu bộ giải mã âm thanh - dual tone multi frequency và ứng dụng trong việc điều khiển đóng cắt thiết bị điện Hội thảo cấp trường khoa Điện tháng 6/2015 2015
9 ThS. Trần Ngọc Ánh, KS. Trần Đức Quân, SV. Nguyễn Thùy Linh Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống điều khiển tự động ổn định ánh sáng ứng dụng trong môi trường học tập, nghiên cứu Hội thảo cấp trường khoa Điện tháng 6/2015 2015
10 ThS. Trần Ngọc Ánh Nghiên cứu, thiết kế hệ thống điều khiển nối trục động cơ trong dây truyền cán thép Hội thảo cấp trường khoa Điện tháng 6/2015 2015
11 PGS.TS. Nguyễn Duy Cương, KS. Nguyễn Thị Tuyết Hoa, Đặng Văn Huyên Design of an Analog active filter using Operational Amplifiers Hội thảo cấp trường "Ứng dụng khoa học kỹ thuật cao vào thực tiễn" 2015
12 ThS. Nguyễn Văn Huy Nâng cao chất lượng đặc trưng bottle neck cho nhận dạng tiếng nói tiếng việt (Improving bottle neck feature for Vietnamese speech recognition) Hội thảo cấp trường "Ứng dụng khoa học kỹ thuật cao vào thực tiễn" 2015
13 ThS. Nguyễn Tiến Duy, ThS. Nghiêm Văn Tính Nội suy phi tuyến trong đại số gia tử kết hợp giải thuật di truyền giải bài toán xấp xỉ hàm hình chuông Hội thảo cấp trường "Ứng dụng khoa học kỹ thuật cao vào thực tiễn" 2015
14 ThS. Trần Anh Thắng Hiệu quả của giải mã lặp trong một số hệ thống truyền thông Hội thảo cấp trường "Ứng dụng khoa học kỹ thuật cao vào thực tiễn" 2015
15 ThS. Nguyễn Thị Phương Nhung Nghiên cứu và đánh giá cơ chế phòng chống tấn công DDOS cho máy chủ Hội thảo cấp trường "Ứng dụng khoa học kỹ thuật cao vào thực tiễn" 2015
16 TS. Lê Thị Quỳnh Trang Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông để thiết kế giáo án dạy học tích cực điện tử Hội thảo cấp trường "Ứng dụng khoa học kỹ thuật cao vào thực tiễn" 2015
17 TS. Vũ Việt Vũ Thuật toán phân cụm nửa giám sát dựa trên mô hình mật độ Hội thảo cấp trường "Ứng dụng khoa học kỹ thuật cao vào thực tiễn" 2015
18 Trần Thiện Dũng,Nguyễn Duy Cương, Đàam Bảo Lộc, Đặng Văn Huyên Design of Indirect MRAS – Based Adaptive Control Systems Hội thảo cấp trường "Ứng dụng khoa học kỹ thuật cao vào thực tiễn" 2015
19 TS. Nguyễn Đăng Toản Sử dụng Matlab-Simulink để mô phỏng động các yếu tố ảnh hưởng đến ổn định điện áp trong hệ thống điện Hội thảo cấp trường "Ứng dụng khoa học kỹ thuật cao vào thực tiễn" 2015
20 Đỗ Anh Tuấn, Phạm Ngọc Thắng Electron transport coefficients in TEOS-N2 mixture for using in plasma assisted thin-film deposition Hội thảo cấp trường "Ứng dụng khoa học kỹ thuật cao vào thực tiễn" 2015
21 Đoàn Văn Tuấn, Bùi Trung Thành, Hà Hữu Huy Hệ thống thị giác nổi và đánh giá các thuật toán thị giác nổi Hội thảo cấp trường "Ứng dụng khoa học kỹ thuật cao vào thực tiễn" 2015
22 Nguyễn Thị Ngọc Anh, Vũ Thu Thảo, Nguyễn Nhị Gia Vinh, Nguyễn Ngọc Doanh Mô hình hóa ảnh hưởng phân bố không gian của hoa diệt rầy tới sự phát triển của rầy nâu hại lúa Hội thảo cấp trường "Ứng dụng khoa học kỹ thuật cao vào thực tiễn" 2015
23 Ngô Thanh Bình Đề xuất thiết kế mới cho bộ giám sát hành trình Hội thảo cấp trường "Ứng dụng khoa học kỹ thuật cao vào thực tiễn" 2015
24 ThS. Đàm Bảo Lộc, PGS.TS. Nguyễn Duy Cương, KS.Trần Thiện Dũng Chia tải hai động cơ nối cứng trục, chung tải sử dụng điều khiển thích nghi Hội thảo cấp trường "Ứng dụng khoa học kỹ thuật cao vào thực tiễn" 2015
25 Lê Thị Minh Tâm, Nguyễn Viết Ngư, Nguyễn Văn Đường, Nguyễn Thanh Tiên Đề xuất phương pháp điều khiển mờ cấu trúc biến đổi bám điểm công suất cực đại dàn pin điện mặt trời Hội thảo cấp trường "Ứng dụng khoa học kỹ thuật cao vào thực tiễn" 2015
26 TS. Nguyễn Hồng Quang Bảo vệ quá dòng theo đặc tính thời gian phụ thuộc trong rơ le số Hội thảo cấp trường "Ứng dụng khoa học kỹ thuật cao vào thực tiễn" 2015
27 Nguyễn Thị Kim Thoa, Phạm Duy Khánh Nghiên cứu, chế tạo bộ sạc pin không dây cho điện thoại di động Hội thảo cấp trường "Ứng dụng khoa học kỹ thuật cao vào thực tiễn" 2015
28 Gia Thị Định, Nguyễn Duy Cương Điều khiển adaptive backstepping cho robot hai bánh tự cân bằng Hội thảo cấp trường "Ứng dụng khoa học kỹ thuật cao vào thực tiễn" 2015
29 Dương Hoài Nam, Nguyễn Đăng Toản Ứng dụng thiết bị PSS để giảm dao động HOPF cho hệ thống điện Việt Nam Hội thảo cấp trường "Ứng dụng khoa học kỹ thuật cao vào thực tiễn" 2015
30 Trần Văn Cảnh, Trần Xuân Nam Ảnh hưởng của lựa chọn chuyển tiếp cơ hội đến phẩm chất của các hệ thống chuyển tiếp vô tuyến Hội thảo cấp trường "Ứng dụng khoa học kỹ thuật cao vào thực tiễn" 2015
Trang 10/52