• "Energy-Efficient Mobile Sensing in Distributed Multi-Agent Sensor Networks",

  • Tác giả
    : M. T. Nguyen
  • Năm xuất bản
    : 2017
  • Nhà xuất bản
    : Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal

Tóm tắt

"Energy-Efficient Mobile Sensing in Distributed Multi-Agent Sensor Networks",

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác