• Hedge Algebras Tuning of PID Controller

  • Tác giả
    : Lại Khắc Lãi Phạm Văn Thiêm
  • Năm xuất bản
    : 2017
  • Nhà xuất bản
    : IJERA

Tóm tắt

Hedge Algebras Tuning of PID Controller

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác