• A Measure of Smoothness in Synthesized Speech

  • Tác giả
    : Rev Journal on Electronics and communications, IEEE Communications Society VietNam Chapter
  • Năm xuất bản
    : 2016
  • Nhà xuất bản
    : Phung Trung Nghia, Nguyen Van Tao, Pham Thi Mai Huong, Nguyen Thi Bich Diep, Phung Thi Thu Hien

Tóm tắt

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác