• A New Method to Solve the Kinematic Problem of Parallel Robots Using General reduce Gradient algorithm

  • Tác giả
    : Trang Thanh Trung, Li Wei Guang and Pham Thanh Long
  • Năm xuất bản
    : 2016
  • Nhà xuất bản
    : Journal of Robotic and Mechatronics. Vol 28 - N03, 15-4/2016.

Tóm tắt

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác