SỰ KHÁC BIỆT TRONG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

 

1. Trường dẫn đầu khối không chuyên cả nước về trình độ tiếng Anh của giảng viên và sinh viên

- 95% giảng viên đạt Toefl-ITP 450 trở lên trong đó 62% đạt Toefl-ITP 500 trở lên.

- Từ tháng 4/2015 đến nay 2827 sinh viên đạt Toefl-ITP400 đến Toefl-ITP620.

- Chỉ trong 4 năm vừa qua 428 lượt giảng viên, cán bộ viên chức ra nước ngoài công tác, học tập trong đó có 100 lượt giảng viên sang Hoa Kỳ tập huấn và học tiếng Anh.

2. Chương trình và tổ chức đào tạo Hội nhập quốc tế

- 05 chương trình đào tạo giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh:  Kỹ thuật Cơ khí, Kỹ thuật Điện, Kỹ thuật Điện tử, Công nghệ thông tin, Kinh doanh Quốc tế.

- Tất cả 26 chương trình đào tạo Hệ đại học đều tham khảo các chương trình đào tạo của Hoa Kỳ, sử dụng 70% giáo trình bằng tiếng Anh của Hoa Kỳ trong giảng dạy và Nghiên cứu khoa học.

3. Nghiên cứu khoa học của sinh viên

- Nghiên cứu khoa học của sinh viên được thực hiện qua các câu lạc bộ theo tinh thần “Kỹ sư Việt Nam phải tạo ra được công nghệ của người Việt Nam”.

- ĐTN tổ chức hơn 20 câu lạc bộ với hơn 1000 thành viên nòng cốt nhằm đưa sinh viên tham gia các hoạt động tập thể.

4. Cơ sở vật chất

- Giảng đường, phòng thí nghiệm, khuôn viên, ký túc xá, dịch vụ hiện đại và tiện ích theo nguyên tắc phục vụ người học tối đa.

- Ký túc xá khép kín với hơn 3000 chỗ ở cho sinh viên.

Hãy lựa chọn trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên là điểm

khởi đầu khác biệt cho tương lai của các em./.

 

ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT VUI LÒNG GHÉ THĂM:

Tạp chí - Hội thảo

1. Trang Thanh Trung, Li Wei Guang and Pham Thanh Long, A New Method to Solve the Kinematic Problem of Parallel Robots Using General reduce Gradient algorithm, Journal of Robotic and Mechatronics. Vol 28 - N03, 15-4/2016., 2016

2. Trang Thanh Trung, Li Wei Guang and Pham Thanh Long, Tolerance design of robot parameters using generalized Reduced Gradient algorithm, International journal of materials, Mechanics and manufacturing, ISSN 1793 - 8198, 2016

3. Pham Văn Thiem, Lai Khac Lai, Nguyen Thi Thanh Quynh, Tracking Control of Dynamic Nonlinear Systems via Improved Adaptive Fuzzy Control, International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT) (ISSN: 2278-0181), 2016

4. H. Nguyen Tien, C. W. Scherer, J. M. A. Scherpen, Volkmar Mueller, Linear Parameter Varying Control of Doubly Fed Induction Machines, IEEE Transactions on Industrial Electronics, ISSN 0278-0046, 2016

5. Minh Y. Nguyen & Duc Minh Nguyen, A New Framework of Demand Response for Household Customers Based on Advanced Metering Infrastructure Under Smart Grids, Electric Power Components and Systems, ISSN: 1532-5008, 2016

6. Nguyen Minh Y and Tran Thi Quy Anh, A novel approach to solving the optimal power flow problem based on particle swarm optimization, International Journal of Electrical and Electronic Engineer, ISSN 2319 – 2518, 2016

7. Nguyễn Tiến Duy, Nguyễn Tuấn Anh, Searching rule set for the fuzzy controller basing on PI controller with approaching hedge algebras and genetic algorithm, International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET), e-ISSN: 2395-0056, 2016

8. Rev Journal on Electronics and communications, IEEE Communications Society VietNam Chapter, A Measure of Smoothness in Synthesized Speech, Phung Trung Nghia, Nguyen Van Tao, Pham Thi Mai Huong, Nguyen Thi Bich Diep, Phung Thi Thu Hien, 2016

9. International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET),Volume 3, Issue:02, ISSN : 2395 - 0056, A new method for forecasting enrollments combining time-variant fuzzy logical relationship groups and k-means clustering, Nghiem Van Tinh, Vu Viet Vu, Tran Thi Ngoc Linh, 2016

10. Tien-Dat Hoang, Ngoc-Kien Nguyen, Hai-Anh Nguyen,, Optimization of resonance frequencies in a rotor dynamic system by applying the multi-objective genetic algorithm, The 10th South East Asian Technical University Consortium Symposium, Shibaura Institute of Technology in Japan, 2016

11. Hai-Anh Nguyen, Ngoc-Kien Nguyen, Tien-Dat Hoang, A numerical simulation of a rectangular plate resulting from close-in underwater explosion shock, The 10th South East Asian Technical University Consortium Symposium, Shibaura Institute of Technology in Japan, 2016

12. Hoang Le Phuong, Nguyen Thi Kim Thai, The potential of biogas recovery from anaerobic co-digestion of fecal sludge and mixed fruit and vegetable waste, The 3rd international scientific conference on material cycles and waste management (3Rings), 2016

13. Trang Thanh Trung, Li Wei Guang and Pham Thanh Long, Tolerance design of manipulator parameters based on the kinematic response of robots, 2015 3rd asian pacific conference on machatronics and control engineering, ISBN: 97 -81 06-595 82-7-1, 2016

14. Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số 1+2 năm 2016, ISSN 0866 – 7056, Trang 215 – 219, Texture Transformation of Beta-Titanium Alloys and the Critical Factors Affecting this Transformation during Ageing Heat Treatments, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số 1+2 năm 2016, ISSN 0866 – 7056, Trang 215 – 219, 2016

15. Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số 1+2 năm 2016, ISSN 0866 – 7056, Trang 220 – 224, An Evaluation of Quenching and Partitioning Process to Improving on Mechanical Properties of Transformation Induced Plasticity (TRIP) Steels, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số 1+2 năm 2016, ISSN 0866 – 7056, Trang 220 – 224, 2016

16. , Ảnh hưởng của tư tưởng giáo dục của Fukuzawa Yukichi đến một số phong trào duy tân ở Việt Nam đầu thế kỷ XX, Tạp chí Nghiên cứu Đông bắc Á, Số 1, tháng 01, 2016

17. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam (Bộ Khoa học & Công nghệ); trang 14-19, Một qui luật thay đổi trọng số hàm mục tiêu của bộ điều khiển dự báo để xét tính ổn định của hệ thống TRMS dựa trên phương pháp qui hoạch động của Belman, Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam (Bộ Khoa học & Công nghệ); trang 14-19, 2016

18. Journal of Science and Technology 54 (2) (2016) 276-285 (ISSN 0866 708X), About the robustness of adaptive feedback linearization controller for input perturbed uncertain fully-actuated systems, Journal of Science and Technology 54 (2) (2016) 276-285 (ISSN 0866 708X), 2016

19. Tạp chí Tự động hóa ngày nay, Điều khiển cân bằng xe hai bánh tự cân bằng sử dụng thuật toán giảm bậc mô hình, Tạp chí Tự động hóa ngày nay, 2016

20. Nguyễn Thị Thu Thủy, Lễ hội Kỳ yên với đời sống người dân Nam Bộ: Quá khứ và hiện tại, Hội thảo "Câu lạc bộ KHCN các trường Đại học Kỹ thuật lần thứ 48 với sự phát triển bền vững Tây Nam Bộ, 2016

21. Nguyễn Nam Hưng, Phát huy vai trò của đồng bào Công giáo trong xây dựng nông thôn mới ở Tây Nam Bộ, Hội thảo "Câu lạc bộ KHCN các trường Đại học Kỹ thuật lần thứ 48 với sự phát triển bền vững Tây Nam Bộ, 2016

22. M. T. Nguyen and K. A. Teague, “Compressive Wireless Mobile Sensing for Data Collection in Sensor Networks”, in IEEE International Conference on Advanced Technologies for Communications (IEEE-ATC), (Hanoi, Vietnam), Oct., 2016., 2016

23. Van-Sum Nguyen, Hong-Van Tran, Lai-Khac Lai, Nguyen Thi-Hoai Nam, Tran Huu-Chau Giang, Le-Phuong Truong, A Flywheel Energy Storage System Suspended by Magnetic Bearings Using a Fuzzy Control with Radial basis Function Neural Network, Proceedings of the 3rd International Conference on Intelligent Technologies and Engineering Systems; Springer International Publishing pp 283-292, 2016

24. Nguyen Thi Mai Huong, Mai Trung Thai, Lai Khac Lai, Model Predictive Control to get desired With Infinite Predictive Horizon for Bilinear Continuous Systems, International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research, 2016

25. D. Xuan-Truong, M. Balazinski, R. Mayer, A Novel Method to Investigate Tool Wear and Tool Life during Machining Process Based on Characteristics of Chaos Theory, the 4th International Conference on Virtual Machining Process Technology (VMPT 2015) UBC, Vancouver, BC; June 2-5, 2015, 2016

26. Thiem V. Pham, Lai K. Lai, Quynh T. Nguyen, Minh T. Nguyen, Disturbance Estimation Combined with New Adaptive RBF Neural Network for Uncertain System with Disturbance, International Conference on Advanced Technologies for Communications (IEEE-ATC2016), 2016

27. Minh T. Nguyen, Keith A. Teague, Son Bui, Compressive Wireless Mobile Sensing for Data Collection in Sensor Networks, International Conference on Advanced Technologies for Communications (IEEE-ATC2016), 2016

28. Nguyen Thi Kim Huyen, Pham Thi Minh Khuyen, Ngo Thuy Ha, Performance analysis of Viet Nam commercial bank through Camel model, International Conference on Accounting and Finance, ICOAF 2016, Da Nang, Viet Nam, 2016

29. Nguyen Thi Kim Huyen, Financial flows in supply chain of vietnamese garment companies, CECH2016 - International Conference on Emerging Challenges: Partnership Enhancement, HN 2016, 2016

30. Thanh-tung Ha, Yong-jun Zhang, Jian-ang Huang, V. V. Thang, Energy Hub Modeling for Minimal Energy Usage Cost in Residential Areas, IEEE International Conference on Power and Renewable Energy ICPRE 2016;p October 21-23, 2016 Shanghai, China, 2016

Trang 1/52 <12345678910...5152>