Tạp chí - Hội thảo

STT Tác giả Tên bài báo Nhà xuất bản Năm xuất bản
1 Ngô Kiên Trung, Nguyễn Thị Phương Chi, Đỗ Thị Phương Thảo Study on a Temperature Observer of Steel Slabs in Metal Smelting in Steel Milling Production International Journal of Electrical and Electronics Engineering (SSRG-IJEEE) 2018
2 Nguyễn Thị Phương Chi, Trần Đức Quân Research on a PID Controller using PLC for a Heating System International Journal of Electrical and Electronics Engineering (SSRG-IJEEE) 2018
3 Trương Vũ Long Các nước tiểu vùng sông Mê Kông: Nỗ lực về một khu vực an toàn - Tạp chí Cảnh sát, số 5 (101) 2018 2018
4 Hoàng Thị Hải Yến Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh đề đạo đức trong việc xây dựng đạo đức, lối sống cho sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên hiện nay Tạp chí KHCN đại học thái nguyên, số 15, tr. 79 - 84. 2018
5 Nguyễn Thị Nga Một số kinh nghiệm trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở Thái Nguyên hiện nay, Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương. 2018
6 Dương Thị Nhẫn, Đỗ Duy Tú , Phương pháp học tập trong tác phẩm "Khuyến học" của Fukuzawa Yukichi và ý nghĩa đương thời của nó, Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á, số 4 (206), tr.53-59 2018
7 Đặng Anh Tuấn và Dương Phạm Tường Minh Tính toán thiết kế robot leo dây sử dụng cơ cấu bốn khâu bản lề Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, 176(16), tr 71-75 2018
8 Trần Ngọc Giang Giới thiệu mô hình Burger và nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của già hóa đến ứng xử nhớt đàn hồi vật liệu polyethylen mật độ cao Tạp chí KH&CN, ĐHTN, 176(16)37-42 2018
9 Chu Ngọc Hùng, Ngô Quốc Huy, Nguyễn Văn Dự, Đánh giá hiệu ứng giảm ma sát trượt giữa ma sát trượt giữa thép gió và nhôm khi bổ sung rung động siêu âm, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, số 176(16), ISSN 1859 - 2171 2018
10 Đặng Anh Tuấn, Bùi Thanh Hiền. Tính toán và xác định kích thước tối ưu cho sàn nâng sử dụng xi lanh thủy lực, Tạp chí KH&CN 176(16), tr 173-177. 2018
11 Vũ Ngọc Pi, Nguyễn Mạnh Cường, Lưu Anh Tùng, Lê Xuân Hưng, Trần Thanh Hoàng, Trần Anh Đức Xác định chế độ xung tối ưu khi xung chày dập viên định hình thép 9XC qua tôi; Tạp chí Cơ khí Việt Nam 2018
12 Vũ Ngọc Pi, Nguyễn Mạnh Cường, Lưu Anh Tùng, Lê Xuân Hưng, Trần Thanh Hoàng, Trần Anh Đức; Xác định chế độ xung tối ưu khi xung chày dập viên định hình thép 9XC qua tôi; Tạp chí cơ khí số 4 năm 2018 2018
13 Nguyễn Hữu Công, Vũ Ngọc Kiên, Nguyễn Tiến Duy Nghiên cứu điều khiển trường nhiệt độ trong phôi tấm sử dụng đại số gia tử Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên, Tập 181, số 05, 2018, pp. 91 - 97. 2018
14 Cao Xuân Tuyển, Nguyễn Thị Hương Áp dụng phương pháp điều khiển backsepping và bộ điều khiển PID mờ để điều khiển vị trí động cơ chạy thẳng (tuyến tính) xoay chiều ba pha kích thích nam châm vĩnh cửu Tạp chí KH&CN ĐH Thái Nguyên, tập 178, số 02,2018, pp.55-60 2018
15 Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Phương Nhung Nhận dạng cảm xúc trong video sử dụng mạng nơron tích chập Tạp chí KH&CN ĐH Thái Nguyên, Tập 181, số 05, 2018; ISSN: 1859-2171, pp. 211-216 2018
16 Tuan Anh Truong Integration of Neural network and impedance based relay to improve the shortage fault localization on a transmission line Journal of Science and Technology-TNU, 185(08), 2018. 2018
17 Nguyễn Hữu Công, Vũ Ngọc Kiên, Nguyễn Tiến Duy Nghiên cứu điều khiển trường nhiệt độ trong phôi tấm sử dụng đại số gia tử Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 181, số 05, năm 2018, pp. 91-97 2018
18 Pham Thi Thu Hang, Đinh Van Tiep Adaptive quadrature method to approximate double intergrals over non-rectangular regions Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 181, số 05, năm 2018 2018
19 Vũ Hồng Quân Điểm bất động đôi của ánh xạ trong không gian mê tric nón, Tạp chí ĐHTN, T2-2018 2018
20 Phạm Thị Minh Khuyên, Ma Thị Thu Thủy Truyền thông thương hiệu Trường đại học trong thời kỳ đổi mới giáo dục tại Việt Nam, Tạp chí Công thương, ISSN: 0866-7756, số 4 tháng 4/2018, tr 192-198 2018
21 Ngô Thị Hồng Ánh Cần hoàn thiện pháp luật về đất đai đối với doanh nghiệp Tạp chí Luật sư Việt Nam, số 6/2018 2018
22 Nguyễn Phương Huyền Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách du lịch đối với chất lượng dịch vụ lưu trú của các khách sạn 2 sao, 3 sao trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, tháng 04/2017, ISSN 0868-3008 2018
23 Nguyễn Thị Thanh Hà, Phạm Việt Hương, Setting up an appropriate set of economic criteria and indicators for evaluating sustainable forest management in Dinh Hoa district Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, số 07, tập 183, ISSN: 1859-2252 2018
24 Phan Thị Thanh Tâm Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của ngành Nông nghiệp Tạp chí Công thương, Số 1- tháng 1/2018, Trang 132 2018
25 Q.T. Phan, T.T.P. Phan and Ahmed Sherif El-Gizawy An Experimental study of Failure for Porous structure generated by Fused Deposition Modelling Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, 2018, Vol. 178(02), pp. 115-120 2018
26 Nguyễn Tiến Duy1*, Vũ Đức Vương2 Thiết kế bộ điều khiển đại số gia tử cho robot chuỗi bám đạo và tối ưu bằng giải thuật di truyền Hội thảo quốc gia " Ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn" , tháng 8 năm 2018 2018
27 Nghiêm Văn Tính, Nguyễn Tiến Duy Mô hình dự báo chuỗi thời gian mờ kết hợp giữa đại số gia tử và kỹ thuật tối ưu bầy đàn. Hội thảo quốc gia " Ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn" , tháng 8 năm 2018 2018
28 Nguyễn Văn Chí1*, Trần Thiện Dũng1 Một phương pháp tìm tham số của bộ điều khiển PID cho mô hình quạt gió cánh phẳng Hội thảo quốc gia " Ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn" , tháng 8 năm 2018 2018
29 Bạch Văn Nam1*, Đỗ Trung Hải1, Nguyễn Phương Huy1 Giải pháp nâng cao chất lượng điều khiển lượng oxy hòa tan trong hệ thống xử lý nước thải theo phương pháp bùn hoạt tính Hội thảo quốc gia " Ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn" , tháng 8 năm 2018 2018
30 Nguyễn Phương Huy 1*, Ngô Quốc Trung2, Nguyễn Tiến Thêm2,Đặng Văn Huyên1 Kết hợp biến đổi Wavelet và mạng rron MLP trong xây dựng hệ thống nhận dạng cảm xúc Hội thảo quốc gia " Ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn" , tháng 8 năm 2018 2018
Trang 1/64