Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XI

Cập nhật lúc: 15:48 ngày 18/02/2014 | Lượt xem: 15134

Ngày 17/2/2014, tại Hội trường lớn, Ban Thường vụ Đảng uỷ trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp đã tổ chức Hội nghị quán triệt nghị quyết lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI cho gần 400 Đảng viên và quần chúng ưu tú. Tham dự hội nghị có PGS.TS. Phan Quang Thế, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng nhà trường và các thầy trong ban chấp hành Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường. Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng uỷ trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp năm 2014.

Hội nghị được nghe TS. Trần Xuân Minh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng nhà trường nói về kết quả 3 năm thực hiện nghị quyết đại hội XI và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội các năm 2014 và 2015; Một số vấn đề về dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992 Quốc hội thông qua; Giới thiệu về chương trình hành động của tỉnh ủy Thái Nguyên thực hiện Nghị quyết TW8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

PGS.TS. Phan Quang Thế, Bí thư  Đảng uỷ, Hiệu trưởng nhà trường  truyền đạt nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương khoá XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đề ra mục tiêu tổng quát: “Tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nhu cầu học tập của nhân dân. Giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện và khả năng phát huy tốt tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt và làm việc hiệu quả. Xây dựng nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt; có cơ cấu và phương thức giáo dục hợp lý, gắn với xây dựng xã hội học tập; bảo đảm các điều kiện nâng cao chất lượng; chuẩn hoá, hiện đại hoá, dân chủ hoá, xã hội hoá và hội nhập quốc tế hệ thống giáo dục và đào tạo; giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa và bản sắc dân tộc. Phấn đấu đến năm 2030, nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực”.

Hội nghị nhằm tuyên truyền, phổ biến kịp thời những nội dung, những Nghị quyết, Kết luận của kỳ họp Ban Chấp hành Trung ương 8 (khóa XI), giúp cán bộ Đảng viên và quần chúng ưu tú nắm vững và hiểu rõ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong các Nghị quyết, Kết luận. Qua đó mỗi cán bộ Đảng viên, quần chúng ưu tú tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể quần chúng trong nhà trường.

Một số hình ảnh trong hội nghị

 

TS. Trần Xuân Minh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng trường  truyền đạt nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương khoá XI và chương trình hành động của Tỉnh ủy Thái Nguyên

 

 PGS.TS. Phan Quang Thế, Bí thư  Đảng uỷ, Hiệu trưởng nhà trường  truyền đạt nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương khoá XI

 

 Toàn cảnh hội nghị  

Nguồn tin:Bích Ngọc – Phòng CT HSSV