Hội nghị cán bộ chủ chốt triển khai quy hoạch cán bộ quản lý cấp phòng, khoa và tương đương năm 2018

Cập nhật lúc: 08:55 ngày 06/04/2018 | Lượt xem: 1733

Thực hiện Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW, ngày 05-11-2012 của Ban Tổ chức Trung ương Hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; Hướng dẫn số 06-HD/BTCTW ngày 24/02/2017 của Ban Tổ chức Trung ương về hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung nêu tại Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW, ngày 5-11-2012 về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; Quyết định số 136- QĐ/ĐU ngày 27/03/2017 của Đại học Thái Nguyên về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý cán bộ viên chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trong Đại học Thái Nguyên; Hướng dẫn số 06 ngày 26/03/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường về triển khai quy trình rà soát, bổ sung và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng, khoa tương đương năm 2018, sáng ngày 04/4/2018, tại Hội trường lớn Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đảng ủy Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt triển khai công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý cấp phòng, khoa và tương đương năm 2018.

Đ/c Trần Minh Đức – Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phát biểu tại hội nghị

            Đến dự hội nghị có đồng chí Trần Minh Đức – Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Nguyễn Duy Cương - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch Hội đồng trường; đồng chí Nguyễn Thị Mai Hương – Chủ tịch Công đoàn trường; đồng chí Lê Xuân Hưng – Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường; đồng chí Phạm Huy Hiệp – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh trường; cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng Đảng bộ, Ban Giám hiệu; các thành viên trong Hội đồng trường là CBVC của Nhà trường; Trưởng, phó các đơn vị; Trưởng, phó Bộ môn, các đồng chí trong Ban chấp hành Công đoàn Trường; Chủ tịch công đoàn bộ phận; các PGS. TS, tiến sỹ, nhà giáo ưu tú, giảng viên chính, chuyên viên chính tham dự hội nghị.

 

Toàn cảnh hội nghị

            Tại hội nghị, đồng chí Trần Minh Đức – Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nêu chủ trương, hướng dẫn quy trình thực hiện việc lấy phiếu giới thiệu quy hoạch cán bộ quản lý, lãnh đạo cấp phòng, khoa và tương đương năm 2018 của nhà trường. Đồng chí khẳng định: Quy hoạch cán bộ lãnh đạo xuất phát từ quan điểm cơ bản của Đảng về công tác cán bộ, thông qua việc làm và mức độ hoàn thành công việc để phát hiện cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực đưa vào quy hoạch, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý cho nhà trường. Bộ máy lãnh đạo hoạt động có hiệu quả hay không phụ thuộc rất lớn vào đội ngũ cán bộ, vì vậy công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý phải được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả, bảo đảm tính kế thừa và phát triển. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng để lựa chọn, giới thiệu những cán bộ có đ năng lực, trí tuệ, phẩm chất đạo đức quy hoạch vào các vị trí lãnh đạo, quản lý. Vì vậy, các đại biểu tại hội nghị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cân nhắc khi bỏ phiếu để lựa chọn những cán bộ xứng đáng đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ đề ra của nhà trường trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự Hội nghị sau khi được hướng dẫn đầy đủ quy trình về công tác giới thiệu quy hoạch đã nghiêm túc thực hiện theo đúng quy định của đảng.

 

Đại biểu nhận phiếu tại tổ thư ký

Các đại biểu nghiên cứu, cân nhắc, đánh giá để lựa chọn cán bộ đưa vào quy hoạch

 

Đại biểu bỏ phiếu

Có thể khẳng định, quy hoạch cán bộ là một nội dung trọng yếu của công tác cán bộ, nhằm phát hiện sớm nguồn cán bộ trẻ có đức, có tài, có triển vọng về khả năng lãnh đạo, quản lý, đưa vào quy hoạch để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn các chức danh lãnh đạo, quản lý, đáp ứng nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài của nhà trường. Do vậy Đảng ủy Nhà trường thường xuyên quan tâm, chỉ đạo thực hiện, rà soát, bổ sung theo quy định để kiện toàn tổ chức, đảm bảo sự ổn định và kế thừa trong công tác cán bộ, trên cơ sở đánh giá đúng cán bộ và nâng cao chất lượng quy hoạch cán bộ trong trường. Kết quả nguồn quy hoạch cán bộ quản lý cấp phòng, khoa và tương đương sẽ là cơ sở quan trọng giúp cho Đảng ủy tiến hành các bước tiếp theo liên quan đến quy hoạch cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới./.

Nguồn tin: Phòng Công tác HSSV