Hội đồng Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp nhiệm kỳ 2020-2025

Cập nhật lúc: 15:07 ngày 13/01/2021 | Lượt xem: 659

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Nhiệm kỳ 2020-2025

(Theo Quyết định số 33/QĐ-HĐĐH-ĐHTN ngày 12 tháng 8 năm 2020 của Hội đồng đại học Đại học Thái Nguyên)

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Ông Ngô Như Khoa

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Thái Nguyên;

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

2

Ông Nguyễn Duy Cương

Hiệu trưởng, thành viên Hội đồng trường Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

3

Bà Nguyễn Thị Mai Hương

Chủ tịch Công đoàn Trường, Trưởng khoa Điện, thành viên Hội đồng trường Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

4

Bà Nguyễn Thị Doan

Sinh viên Lớp K53cdt02, thành viên Hội đồng trường Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

5

Ông Đỗ Trung Hải

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, thành viên Hội đồng trường Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

6

Ông Vũ Ngọc Pi

Phó Hiệu trưởng, thành viên Hội đồng trường Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

7

Ông Nguyễn Quốc Tuấn

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Thái Nguyên;

Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Đào tạo, thành viên Hội đồng trường Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

8

Ông Nguyễn Khắc Tuân

Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức, thành viên Hội đồng trường Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

9

Ông Đào Huy Du

Trưởng khoa Điện tử, thành viên Hội đồng trường Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

10

Ông Hoàng Vị

Thư ký Hội đồng trường, thành viên Hội đồng trường Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

11

Ông Nguyễn Hữu Công

 

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên;

thành viên Hội đồng trường Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

12

Ông Lê Văn Tuấn

 

Tổng Giám đốc Tổng công ty lắp máy Việt Nam;

thành viên Hội đồng trường Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

 

13

Ông Nguyễn Văn Hùng

 

Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí Thuận Phát;

thành viên Hội đồng trường Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

 

14

Ông Vũ Đình Lãm

 

Giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

thành viên Hội đồng trường Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

 

15

Ông Nguyễn Đức Tuệ

 

Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CPKT Brother Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhôm và Cơ khí xây lắp Việt Pháp;

thành viên Hội đồng trường Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp