Hội đồng Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp nhiệm kỳ 2020-2025

Cập nhật lúc: 15:07 ngày 13/01/2021 | Lượt xem: 28648

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Nhiệm kỳ 2020-2025

(Theo Quyết định số 33/QĐ-HĐĐH-ĐHTN ngày 12 tháng 8 năm 2020 và

Quyết định số 16/QĐ-HĐĐHĐHTN ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng đại học Đại học Thái Nguyên)

Stt

Họ và tên

Vai trò trong Hội đồng trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Chức vụ hiện nay

1

Ông Ngô Như Khoa

Chủ tịch Hội đồng trường

Thành viên đương nhiên

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Thái Nguyên;

Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

2

Ông Nguyễn Duy Cương

Thành viên đương nhiên

Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

3

Bà Nguyễn Thị Mai Hương

Thành viên đương nhiên

Chủ tịch Công đoàn Trường, Trưởng khoa Điện Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

4

Bà Nguyễn Thị Doan

Thành viên đương nhiên đại diện người học

Sinh viên Lớp K53cdt02 Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

5

Ông Đỗ Trung Hải

Thành viên đại diện giảng viên

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

6

Ông Vũ Ngọc Pi

Thành viên đại diện giảng viên

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

7

Ông Nguyễn Quốc Tuấn

Thành viên đại diện giảng viên

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Thái Nguyên;

Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

8

Ông Nguyễn Khắc Tuân

Thành viên đại diện giảng viên

Trưởng phòng Hành chính- Tổ chức Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

9

Ông Đào Huy Du

Thành viên đại diện giảng viên

Trưởng khoa Điện tử Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

10

Ông Nguyễn Văn Tuấn

Phó Chủ tịch Hội đồng trường

Thành viên đại diện giảng viên

 

11

Ông Hoàng Vị

Thư ký Hội đồng trường

Thành viên đại diện giảng viên

 

12

Ông Nguyễn Hữu Công

 

Thành viên ngoài Trường đại diện cấp trên

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên

13

Ông Lê Văn Tuấn

Thành viên ngoài Trường

Tổng Giám đốc Tổng công ty lắp máy Việt Nam

14

Ông Nguyễn Văn Hùng

Thành viên ngoài Trường

Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí Thuận Phát

15

Ông Vũ Đình Lãm

Thành viên ngoài Trường

Giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

16

Ông Nguyễn Đức Tuệ

Thành viên ngoài Trường

Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CPKT Brother Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhôm và Cơ khí xây lắp Việt Pháp

17

Ông Nguyễn Đức Lực

Thành viên ngoài Trường

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên

18

Ông Vũ Thế Nam

Thành viên ngoài Trường

Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), Tập đoàn Điện lực Việt Nam

19

Ông Bùi Quốc Hùng

Thành viên ngoài Trường

Phó Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Bộ Công thương