Giới thiệu về Thư viện

Cập nhật lúc: 15:30 ngày 28/10/2013 | Lượt xem: 2506

Thư viện trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

     Thư viện nhà trường hiện đại với đầy đủ trang thiết bị tài liệu phục vụ cho giảng dạy học tập, cụ thể:

-         Số chỗ ngồi cho độc giả: 1.000

-         Số lượng đầu sách tiếng Anh: 3000 cuốn

-         Số lượng sách tiếng Việt 100.000 cuốn

-         Phòng máy tính truy cập các nguồn học liệu: 200 máy

-         Website http://opac.tnut.edu.vn/ dùng để tra cứu tài liệu

Đặc biệt, bắt đầu từ năm học 2012-2013 nhà trường tập trung đầu mua đầy đủ sách tiếng Anh của tất cả các chuyên ngành đào tạo nhằm đẩy nhanh quá trình hội nhập quốc tế về chuyên môn trên sở 93% giảng viên nhà trường đã đạt chuẩn tiếng Anh của đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020.

 

Description: C:\Users\VUVIETVU\Desktop\image044.jpg

Hai nhà Thư viện khang trang hiện đại của trường

Một số hình ảnh về học tập của sinh viên tại thư viện: