Đào tạo nguồn nhân lực công nghiệp ô tô gắn với nhu cầu sử dụng lao động của xã hội khu vực Bắc Bộ với chủ đề: Thực trạng và giải pháp trong bối cảnh hội nhập và cách mạng công nghiệp 4.0

Cập nhật lúc: 14:12 ngày 03/06/2019 | Lượt xem: 533

Hội thảo "Đào tạo nguồn nhân lực công nghiệp ô tô gắn với nhu cầu sử dụng lao động của xã hội khu vực Bắc Bộ với chủ đề: Thực trạng và giải pháp trong bối cảnh hội nhập và cách mạng công nghiệp 4.0" do Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, thuộc Đại học Thái Nguyên đăng cai chủ trì phối hợp với Cục Công nghiệp Bộ Công thương và Tạp chí Cơ khí Việt Nam đã được tổ chức vào ngày 02/6/2019. Bản tin về Hội thảo trên truyền hình Nhân dân do các phóng viên Báo Nhân Dân Tuấn Minh và Bùi Cường thực hiện:

 https://nhandantv.vn/dao-tao-nguon-nhan-luc-cong-nghiep-o-to-gan-voi-nhu-cau-su-dung-lao-dong-trong-boi-canh-hoi-nhap-va-cach-mang-cong-nghiep-4-0-n107883.htm?fbclid=IwAR0MTqug1hR_NHv-Q7sFC8_mkrnzcGFEVloRI1myC-_VaLRDEz27snbiVjw