Danh sách sinh viên đăng kí tiêm phòng COVID 19 mũi 1 (lần 1)