Đảng ủy trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Cập nhật lúc: 13:45 ngày 02/11/2013 | Lượt xem: 20680

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

NHIỆM KỲ 2015 - 2020

 

BAN THƯỜNG VỤ:

1. Trần Minh Đức

Bí thư Đảng ủy

2. Trần Xuân Minh

Phó Bí thư Đảng ủy

3. Nguyễn Duy Cương

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy

BAN CHẤP HÀNH

1. Trần Minh Đức

Bí thư Đảng ủy

2. Trần Xuân Minh

Phó Bí thư Đảng ủy

3. Nguyễn Duy Cương

Ủy viên Ban Thường vụ

4. Vũ Ngọc Pi

Ủy viên BCH

5. Nguyễn Văn Tuấn

Ủy viên BCH

6. Ngô Như Khoa

Ủy viên BCH

7. Nguyễn Thị Mai Hương

Ủy viên BCH

8. Đỗ Trung Hải

Ủy viên BCH

9. Nguyễn Ngọc Kiên

Ủy viên BCH

VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY

Điện thoại: 02803.647.689

Là đơn vị thuộc Ban Chấp hành Đảng bộ trường, có chức năng tham mưu và hậu cần, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành công tác của Bí thư Đảng ủy và thực hiện công tác đảng vụ của Đảng ủy.

Văn phòng Đảng ủy có những nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Giúp Đảng ủy trong soạn thảo, xây dựng chương trình công tác.

- Làm công tác thông tin tổng hợp phục vụ lãnh đạo.

- Giúp Đảng ủy trong ban hành và thực hiện Quy chế thuộc phạm vi công tác văn phòng.

- Giúp Đảng ủy trong công tác thư từ, tiếp đảng viên và quần chúng; nâng cao hiệu quả xử lý tại chỗ những kiến nghị, khiếu nại của đảng viên và quần chúng.

- Giúp Đảng ủy trong công tác quản lý và thực hiện Điều lệ đảng về công tác kết nạp đảng viên mới, xác minh lý lịch, chuyển sinh hoạt đảng, công tác khen thưởng và kỷ luật đảng viên.

- Tổ chức và thực hiện công tác văn thư, công tác lưu trữ và quản lý hồ sơ đảng viên.

Tin cũ hơn