Lịch tuần từ 24/04/2017 đến 30/04/2017

Cập nhật lúc: 09:33 ngày 12/10/2017 | Lượt xem: 41

 

(Tuần học thứ 34)                                              

 LỊCH CÔNG TÁC

(TUẦN 24/4/2017 ĐẾN 30/4/2017)

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Đơn vị

chuẩn bị

Chủ trì, chỉ đạo

Địa điểm

Thứ 2

24/4/2017

 

Họp giao ban các đơn vị.

Cán bộ chủ chốt đơn vị.

Các đơn vị.

Thủ trưởng đơn vị.

VP

đơn vị

08h30 -10h00

Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ Minh chứng.

Đoàn chuyên gia ĐGN.

- Phòng KT và ĐBCLGD;

-Các nhóm công tác chuyên trách;

- Tổ phục vụ công tác ĐGN.

Trưởng đoàn ĐGN.

PH2

10h00 - 11h30

Khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ Đánh Giá Ngoài. 

- Đoàn chuyên gia ĐGN, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD,QSV;

- Khách mời;

- Đảng ủy, BGH;

- Hội đồng tự đánh giá;

- Trưởng, phó các đơn vị;

- Lãnh đạo tổ chức đoàn thể;

- Trưởng, phó các bộ môn;

- Đại diện giảng viên và sinh viên.

- Các phòng: KT&ĐBCLGD, ĐT, CTHSSV, HCTC, KHTC, QTPV, QLKH&QHQT;

- Trung tâm DVTH, Đoàn TN;

- Các đơn vị liên quan;

- Tổ phục vụ công tác ĐGN.

- GĐ TT KĐCLGD:

PGS.TS. Nguyễn Phương Nga;

- Chủ tịch HĐ TĐG, HT: PGS.TS. Nguyễn Duy Cương.

HTL

13h30 - 14h30

Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ Minh chứng.

Đoàn chuyên gia ĐGN.

- Phòng KT và ĐBCLGD;

- Các nhóm công tác chuyên trách;

- Tổ phục vụ công tác ĐGN.

Trưởng đoàn ĐGN.

PH2

14h30 - 15h30

Phỏng vấn Lãnh đạo Trường và Lãnh đạo Hội đồng Tự đánh giá của Trường.

- Đoàn chuyên gia ĐGN;

- Lãnh đạo Trường và Lãnh đạo  HĐTĐG  tham gia PV.

- Các phòng: KT và ĐBCLGD, ĐT, CTHSSV, HCTC, KHTC, QTPV, QLKH&QHQT;

- Trung tâm DVTH, Đoàn TN;

- Các đơn vị liên quan;

- Tổ phục vụ công tác ĐGN.

Trưởng đoàn ĐGN.

201 A9

­15h45 - 16h45g;mA9hom công tác chuyên trach

Phỏng vấn Nhóm Lãnh đạo các khoa, bộ môn trực thuộc Trường, Trung tâm, Viện.

- Đoàn chuyên gia ĐGN;

- Nhóm Lãnh đạo các khoa, bộ môn trực thuộc Trường, Trung tâm, Viện tham gia PV.

- Các phòng: KT và ĐBCLGD, ĐT, CTHSSV, HCTC, KHTC, QTPV, QLKH&QHQT;

- Trung tâm DVTH, Đoàn TN;

- Các đơn vị liên quan;

- Tổ phục vụ công tác ĐGN.

Trưởng đoàn ĐGN.

201 A9

Phỏng vấn Nhóm giảng viên.

 

- Đoàn chuyên gia ĐGN;

- Nhóm Giảng viên tham gia PV.

202 A9

16h45 - 18h00

Đoàn ĐGN làm việc nội bộ.

Đoàn chuyên gia ĐGN.

- Tổ phục vụ công tác ĐGN.

Trưởng đoàn ĐGN.

PH2

Thứ 3 25/4/2017

07h30 - 11h30

Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ Minh chứng.

Đoàn chuyên gia ĐGN.

- Phòng KT và ĐBCLGD;

-Các nhóm công tác chuyên trách;

- Tổ phục vụ công tác ĐGN.

Trưởng đoàn ĐGN.

PH2

08h00

Xét lương tăng thêm Quý 1/2017.

Các thành viên Hội đồng (theo QĐ số 140/QĐ-ĐHKTCN ngày 21/4/2017 của Hiệu trưởng).

Phòng HCTC.

Chủ tịch Hội đồng.

PH1

08h30

Khai giảng khóa học tiếng Nhật và văn hóa ứng xử truyền thông Meister, Nhật Bản.

- PHT: Vũ Ngọc Pi;

- Đại diện Hiệp hội văn hóa ứng xử truyền thông Meister Nhật Bản;

- Đại diện Học viện Giáo dục Quốc tế ATI;

- Các sinh viên tham dự khóa học và các sinh viên quan tâm;

Trung tâm HT ĐTQT.

PHT. Vũ Ngọc Pi.

HTL

09h30

Chuẩn bị hội thảo quốc gia “Ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn”.

- Hiệu trưởng;

- PHT. Vũ Ngọc Pi;

- Đại diện lãnh đạo Phòng KHCN & HTQT;

- Ban chủ nhiệm Khoa Điện tử;

- Đồng trưởng ban tổ chức:

+ TS. Đặng Hồng Triển - Viện Nghiên cứu khoa học quân sự,

+ TS. Nguyễn Mạnh Thắng - tổng biên tập tạp chí NCKH Quân sự.

- Phòng KHCN &HTQT;

- Khoa Điện tử.

Hiệu trưởng.

Hội trường 307 – A4.

13h45 - 14h45

Phỏng vấn Người học sau đại học.

- Đoàn chuyên gia ĐGN;

- Nhóm Người học sau đại học   tham gia PV.

- Các phòng: KT và ĐBCLGD, ĐT, CTHSSV, HCTC, KHTC, QTPV, QLKH&QHQT;

- Trung tâm DVTH, Đoàn TN;

- Các đơn vị liên quan;

- Tổ phục vụ công tác ĐGN.

Trưởng đoàn ĐGN.

201 A9

Phỏng vấn Cựu sinh viên.

- Đoàn chuyên gia ĐGN;

- Nhóm  Cựu sinh viên tham gia PV.

202 A9

15h00 - 16h00

Phỏng vấn Cựu người học sau đại học. 

- Đoàn chuyên gia ĐGN;

- Nhóm Cựu người học sau đại học   tham gia PV.

- Các phòng KT và ĐBCLGD, ĐT, CTHSSV, HCTC, KHTC, QTPV, QLKH&QHQT;

- Trung tâm DVTH, Đoàn TN;

- Các đơn vị liên quan;

- Tổ phục vụ công tác ĐGN.

Trưởng đoàn ĐGN.

201 A9

Phỏng vấn Nhóm nhà tuyển dụng.

- Đoàn chuyên gia ĐGN;

- Nhóm Nhà tuyển dụng  tham gia PV.

202 A9

16h15 - 17h15

Phỏng vấn Nhóm Cán bộ đoàn thể và Nhóm chuyên viên, kỹ thuật viên và nhân viên.

- Đoàn chuyên gia ĐGN;

- Nhóm Cán bộ đoàn thể và  Nhóm chuyên viên, kỹ thuật viên và nhân viên tham gia PV.

- Các phòng: KT và ĐBCLGD, ĐT, CTHSSV, HCTC, KHTC, QTPV, QLKH&QHQT;

- Trung tâm DVTH, Đoàn TN;

- Các đơn vị liên quan;

- Tổ phục vụ công tác ĐGN.

Trưởng đoàn ĐGN.

201 A9

Phỏng vấn Người học hệ đại học chính quy.

- Đoàn chuyên gia ĐGN;

- Nhóm Người học hệ đại học chính quy tham gia PV.

202 A9

17h15 -18h00

Đoàn ĐGN làm việc nội bộ.

Đoàn chuyên gia ĐGN.

Tổ phục vụ công tác ĐGN.

Trưởng đoàn ĐGN.

PH2

19h00

Tham gia chung kết cuộc thi Tìm kiếm đại sứ truyền thông khoa học - Famelab Việt Nam 2017.

- PHT. Vũ Ngọc Pi;

- Đại diện lãnh đạo Khoa Quốc tế;

- Đại diện Đoàn thanh niên;

- Giảng viên và sinh viên Khoa Quốc tế tham gia cổ vũ (theo danh sách).

-ThS. Hoàng Tiến Đạt (Khoa Quốc tế);

- Bí thư ĐTN Trường.

PHT. Vũ Ngọc Pi.

Hội trường Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thứ 4

26/4/2017

07h30 - 11h30

Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ Minh chứng.

Đoàn chuyên gia ĐGN.

- Phòng KT và ĐBCLGD;

-Các nhóm công tác chuyên trách;

- Tổ phục vụ công tác ĐGN.

Trưởng đoàn ĐGN.

PH2

13h30 -14h00

Đoàn ĐGN làm việc nội bộ.

Đoàn chuyên gia ĐGN.

Tổ phục vụ công tác ĐGN.

Trưởng đoàn ĐGN.

PH2

14h00 - 16h00

Thăm sân bãi, ký túc xá; Cơ sở y tế; Các cơ sở vật chất khác của Trường.

Đoàn chuyên gia ĐGN.

- Các phòng: KT và ĐBCLGD, ĐT, CTHSSV, HCTC, KHTC, QTPV, TT-TV, QLKH&QHQT;

- Trung tâm DVTH, Đoàn TN;

- Các đơn vị liên quan;

- Tổ phục vụ công tác ĐGN.

Trưởng đoàn ĐGN.

Các vị trí theo yêu cầu

Thăm phòng thực hành, Thư viện/phòng tư liệu của Trường.

Đoàn chuyên gia ĐGN.

Các vị trí theo yêu cầu

14h00

Họp điều chỉnh thuyết minh đề tài 2014 của Giảng viên Ngô Quốc Huy (Khoa Cơ khí).

Các thành viên Hội đồng (theo QĐ số 36/QĐ-ĐHKTCN ngày 21/4/2017 của Hiệu trưởng).

Phòng KHCN & HTQT

PHT. Vũ Ngọc Pi.

PH1

16h00 - 18h00

Đoàn ĐGN làm việc nội bộ.

Đoàn chuyên gia ĐGN.

- Tổ phục vụ công tác ĐGN;

- Các nhóm công tác chuyên trách.

Trưởng đoàn ĐGN.

PH2

Thứ 5

27/4/2017

07h30

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2017 về việc công tác tổ chức Đại hội công đoàn các cấp.

Ủy viên Ban thường vụ Công đoàn, chủ nhiệm ban kiểm tra, văn phòng công đoàn Trường.

Văn phòng công đoàn

ĐHTN.

Chủ tịch công đoàn ĐHTN.

PH1

ĐHTN.

08h00 -

12h00

Đoàn ĐGN làm việc nội bộ.

Đoàn chuyên gia ĐGN.

- Tổ phục vụ công tác ĐGN;

-Các nhóm công tác chuyên trách.

Trưởng đoàn ĐGN.

Phòng làm việc của Đoàn ĐGN.

08h30

Làm việc với Ủy ban Dân tộc.

- Hiệu trưởng;

- Các cá nhân được nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc”;

- Các sinh viên được nhận quà của Bộ trưởng.

Văn phòng ĐHTN.

Giám đốc

ĐHTN.

Trung tâm học liệu.

13h30 - 16h00

Đoàn ĐGN làm việc nội bộ.

Đoàn chuyên gia ĐGN;

- Tổ phục vụ công tác ĐGN;

-Các nhóm công tác chuyên trách.

Trưởng đoàn ĐGN.

Phòng làm việc của Đoàn ĐGN.

16h00 - 17h00

Trung tâm, Đoàn ĐGN làm việc với BGH (nếu cần).

-Đoàn chuyên gia ĐGN;

-Ban Giám Hiệu.

Tổ phục vụ công tác ĐGN.

Trưởng đoàn ĐGN.

Phòng làm việc của Đoàn ĐGN.

Thứ 6

28/4/2017

08h00 - 09h00

Đoàn ĐGN làm việc với Lãnh đạo Trường ĐH KTCN.

- Trưởng Đoàn, Thư ký, Trung tâm KĐCLGD;

- Ban Giám Hiệu.

- Các phòng: KT và ĐBCLGD, ĐT, CTHSSV, HCTC, KHTC, QTPV, QLKH&QHQT;

- Tổ phục vụ công tác ĐGN.

Trưởng đoàn ĐGN.

PH1

09h00 - 10h00

Đoàn ĐGN làm việc nội bộ.

Đoàn Đánh giá ngoài.

Tổ phục vụ công tác ĐGN.

Trưởng đoàn ĐGN.

PH2

10h00 - 11h10

Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài trường ĐHKTCN.

- Đoàn chuyên gia ĐGN; Giám đốc Trung tâm KĐCLGD;QSV;

- Khách mời;

- Đảng ủy,BGH;

- Hội đồng tự đánh giá;

- Trưởng, phó các đơn vị;

- Lãnh đạo tổ chức đoàn thể;

- Trưởng, phó các bộ môn;

- Đại diện giảng viên và sinh viên;

- Các phòng: KT&ĐBCLGD, ĐT, CTHSSV, HCTC, KHTC, QTPV, QLKH&QHQT;

- Trung tâm DVTH, Đoàn TN;

- Các đơn vị liên quan;

- Tổ phục vụ công tác ĐGN.

- GĐ TT KĐCLGD:

PGS.TS. Nguyễn Phương Nga;

- Chủ tịch HĐ TĐG, HT: PGS.TS. Nguyễn Duy Cương.

HTL

11h10 - 11h20

Ký kết biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài trường ĐHKTCN.

- Đoàn chuyên gia ĐGN, Trung tâm KĐCLGD;

- Trường ĐHKTCN.

- Các phòng: KT&ĐBCLGD, ĐT, CTHSSV, HCTC, KHTC, QTPV, QLKH&QHQT;

- Trung tâm DVTH, Đoàn TN;

- Các đơn vị liên quan;

- Tổ phục vụ công tác ĐGN.

- Trưởng Đoàn ĐGN: GS. TSKH. Bành Tiến Long;

- GĐ TT KĐCLGD:

PGS.TS. Nguyễn Phương Nga;

- Chủ tịch HĐ TĐG, HT: PGS.TS. Nguyễn Duy Cương.

HTL

15h00

Hội thảo “Chọn phương án thiết kế chế tạo hệ thống tách bùn quặng Apatit”.

- Ban Giám hiệu;

- Lãnh đạo các phòng: KHCN & QHQT, KHTC;

- Đại diện các đơn vị: Khoa Điện, khoa Điện tử, khoa Quốc tế, khoa SPKT, khoa KT Ôtô & MĐL, Viện NCPT CNC về KTCN, Trung tâm thực nghiệm;

- Ban chủ nhiệm khoa và các Trưởng, phó trưởng bộ môn của khoa Cơ khí;

- Các CBVC và SV quan tâm.

PGS.TS. Hoàng Vị cùng nhóm nghiên cứu.

Hiệu trưởng.

PH2

Thứ 7

29/4/2017

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

30/4/2017

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  - Những cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ có thông báo sau.

                - Phòng HC-TC ghi biên bản tất cả các cuộc họp trừ Hội đồng Khoa học và Đào tạo.