Công văn v/v thông tin thời gian, phương án đón sinh viên K57 về học tập trung tại Trường