Chương trình và kế hoạch đào tạo đợt tháng 3/2015

Cập nhật lúc: 15:53 ngày 13/11/2013 | Lượt xem: 3054

STT

Tên chuyên ngành đào tạo

Khoa quản lý

Thời gian đào tạo

1

Kỹ thuật Điện

Khoa Điện

1,5 năm, 40TC

2

Kỹ thuật Cơ khí

Khoa Cơ Khí

1,5 năm, 40TC

3

Cơ kỹ thuật

Khoa Cơ Khí

1,5 năm, 40TC

4

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

Khoa Điện

1,5 năm, 40TC

5

Kỹ thuật Điện tử

Khoa Điện tử

1,5 năm, 40TC